Integraal onderhoud openbare ruimte 2022 e. v. gemeente Kaag en Braassem – Aanbestedingsnieuws

Integraal onderhoud openbare ruimte 2022 e. v. gemeente Kaag en Braassem

Fragment ©Vlinderstichting / Anthony Stip
op cit. Rijkswaterstaat

De gemeente Kaag en Braassem is op 1 januari 2009 ontstaan uit een fusie tussen de voormalige gemeenten Alkemade en Jacobswoude. In totaal bestaat de gemeente uit elf kernen: Bilderdam, Hoogmade, Kaag, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Roelofarendsveen, Rijnsaterwoude, Rijpwetering en Woubrugge.

De Gemeente heeft het voornemen een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor integraal onderhoud. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Onderhoud gazons:
– maaien
– bijmaaien rond obstakels
– maaien strook langs watergangen
b. Onderhoud verhardingen:
– verwijderen natuurlijk afval
– verwijderen onkruid
c. Onderhoud (ecologische) bermen en oevers:
– maaien ruw gras traditioneel: bermen, bermstroken, taluds, extensief gras
– maaien ruw gras ecologisch: bloemenweide
– maaien natuurwandelpaden
– uitmaaien en ruimen watergangen
d. Diverse bijkomende werkzaamheden.

Het bestek is niet gesplitst in percelen. De huidige omvang van het werk is behapbaar voor het reguliere MKB. Ook qua werktypen wordt het bestek niet gesplitst; de intentie van integraal onderhoud is dat aannemer juist integraal, qua werktypen, de openbare ruimte onderhoudt. De overeenkomst kent een initiële looptijd van twee jaar. Deze looptijd kan driemaal met
telkens twee jaren door de aanbestedende dienst worden verlengd. De aanbestedingsprocedure heeft als doel, conform Europese richtlijnen, op transparante wijze een overeenkomst, op basis van het bestek, tussen de aanbesteder en een inschrijver te sluiten. Op deze aanbesteding is het ARW 2016 van toepassing. De aanbesteding betreft een openbare Europese procedure. De gunning van de overeenkomst wordt bepaald op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI): beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned  woensdag 15 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246868

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *