Aanbesteding schoenenmuseum Waalwijk in juni verwacht – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding schoenenmuseum Waalwijk in juni verwacht

Waalwijk verwacht de aanbesteding voor het schoenenmuseum in juni. Er is al een architect, Civic Architects uit Amsterdam en een binnenhuisarchitect Tinker Imagineers, uit Utrecht en het ontwerp ligt al klaar. Het moet komen in een zijvleugel van het raadshuis van Waalwijk. Dat de aanbesteding verwacht wordt in juni, is een exclusiefje van het Brabants Dagblad, die informatie is niet te vinden in de projectinformatie, de raadsinformatie of de persberichten.

Waalwijk had al eens een Het Nederlands Leder en Schoenen Museum. Die was tot stand gekomen door Antoon Hendriks. Het museum is nu nog gevestigd in een authentieke leerlooierij. Dat was niet toegankelijk voor gehandicapten en ook te klein, zoals al 2x eerder in de geschiedenis van het schoenenmuseum. In het nieuwe museum is ook een deel van de collectie van Nederlands bekendste schoenontwerper: Jan Janssen.

fragment ©Waalwijk/Tinker Imagineers 2020

Het Nieuwe SchoenenMuseum wordt gerealiseerd met talrijke partners. De gemeente Waalwijk is hoofdinvesteerder. Tot aan de opening voeren gemeente en museumbestuur gezamenlijk de regie over de verbouw en inrichting van het pand. Na de officiële opening zal de exploitatie worden uitgevoerd door museumdirectie en -bestuur.

De SGP volgt de aanbesteding kritisch, vroeg in 2019 wat voor aanbestedingsprocedure gevolgd zou gaan worden en waarom voor dit architectenbureau is gekozen en of het plan is doorgerekend.

Maar ook:

Waarom hebt u met de aanbesteding van de museale inrichting niet willen wachten tot het moment, waarop er een definitief raadsbesluit ligt ten aanzien van het komen tot een nieuw schoenmuseum?

In februari 2019 kwam de burgemeester daarop met een gepeperde brief terug, die blijkbaar ook nog ingaat op, wat via de raadsstukken niet zichtbaar is, op het verwijt dat geachte heer/mevrouw niet een nette aanspreektitel is, volgens de SGP.

John van den Hoven, wethouder Museumontwikkeling, zegt in een brief van 7 mei 2020:

Ik heb u onlangs geïnformeerd over de voorlopige gunning van het bouwkundige ontwerp van het nieuwe museum. In de gevolgde aanbestedingsprocedure is de keus gevallen op CIVIC Architects uit Amsterdam. Aansluitend zijn de formele vervolgstappen genomen en ik kan u meedelen dat de gunning inmiddels definitief is. Het eerste product van CIVIC zal het schetsontwerp zijn, dat wij in het eerste kwartaal van dit jaar verwachten en waarover wij u zullen informeren.

In de beantwoording stelt de burgemeester:

De raad heeft ons twee belangrijke kaders meegegeven: – Ten eerste het inhoudelijk concept van het op beleving gebaseerde familiemuseum met de drie museale vensters “Ambacht en Techniek”, “Het
verhaal van Waalwijk” en “Mode en Design”. – Ten tweede het investeringsbudget van in totaal 9,9 miljoen (waarvan inmiddels 900.000 voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld) en een structurele exploitatiesom van 900.000 per jaar. Wij werken binnen deze kaders aan de realisering van
een geweldig museum waar onze inwoners, de binnenstads- en brancheondernemers en het culturele veld trots op kunnen zijn. En waar ook u trots op kunt zijn.
[..]

Wij moeten inderdaad nog kijken naar hoe we omgaan met touringcars en wij willen er voor zorgen dat de
aanlooproutes naar en van het museum optimaal zijn. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat wij een en ander met bestaande middelen kunnen aanpakken. Vandaar onder meer onze verwijzing naar het IUP. Het IUP 2021 lijkt ver weg, maar daarvoor moeten dit en komend jaar al wel de voorbereidingen worden getroffen, die gelijk oplopen met het ontwerpproces van het museum.

1 thought on “Aanbesteding schoenenmuseum Waalwijk in juni verwacht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *