Advies-, ontwerp- en begeleiding ITT Duivendrecht – Aanbestedingsnieuws

Advies-, ontwerp- en begeleiding ITT Duivendrecht

Foto: Gemeente Amsterdam

De afgelopen jaren is het toerisme in Amsterdam sterk gegroeid. Naast trein, vliegtuig, boot en auto,komen en gaan een deel van deze toeristen met touringcars. Een deel van de touringcars bestaat uit internationale lijndiensten, verzorgd door maatschappijen zoals bijv. Eurolines, Blablabus en Flixbus. Op Europees niveau is een verordening opgesteld (Verordening EU 181/2011) waarin gemeenten (waaronder Amsterdam) verplicht worden een touringcarterminal aan te wijzen waar voldaan wordt aan een aantal uitgangspunten zoals wachtruimte voor passagiers en balievoorzieningen voor touringcaroperators etc. Momenteel halteren de internationale lijndiensten bij station Sloterdijk. De beschikbare capaciteit is echter onvoldoende (bij Sloterdijk leidt dit tot overlast) en ook kwalitatief laten de bestaande locaties te wensen over.

Om de stad Amsterdam bereikbaar en leefbaar te houden zal de gemeente met betrekking tot touringcars een structurele oplossing moeten bieden met voldoende capaciteit voor aankomende en vertrekkende internationale busreizigers. Dit betekent dat de gemeente een voorziening dient te bieden op een goed bereikbare locatie waar passagiers op een prettige, veilige en comfortabele manier hun busreis kunnen starten of eindigen, en kunnen vervolgen met eigen of openbaar vervoer. Om de afstand tussen deze voorziening en de uiteindelijke bestemming in de stad te overbruggen, dient deze voorziening een goede verbinding en aansluiting te bieden op andere vervoermiddelen. De veiligheid en het comfort van de voorziening zal worden geborgd middels faciliteiten als een bemande wachtruimte met sanitaire voorzieningen en kleinschalige horeca. Daarnaast is het belangrijk dat ook de vervoerbedrijven die van de terminal gebruik maken hun dienstverlening goed kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat er voldoende perrons beschikbaar moeten zijn, reizigersinformatie beschikbaar is en dat de locatie goed bereikbaar is. De Internationale Touringcar Terminal (ITT) draagt bij aan een aantal belangrijke ambities voor de stad. Zo is de terminal een belangrijke maatregel om meer ruimte te creëren voor ander, met name langzaam, verkeer en de doorstroming in de stad te verbeteren. Tevens draagt de ITT bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de binnenstad, doordat touringcars selectief naar de rand van de stad worden verplaatst. Naast de waarde voor de stad, biedt de ITT op lokaal niveau een aantal kansen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Zo zal het de overlast bij en overbelasting van station Sloterdijk verminderen door (geleidelijk) de huidige (overbelaste en ontoereikende) touringcarvoorziening deels te vervangen. Tevens
biedt de ITT de kans om het gebied rond station Duivendrecht te activeren door toenemende levendigheid, horecavoorzieningen en een verbeterde openbare ruimte.

Binnen de projectscope en daarmee ook onderdeel van onderhavige dienstenopdracht dient de ITT te worden ontwikkeld met de volgende (functionele) uitgangspunten (niet-limiterend):

  • een touringcarterminal met o.a. wachtruimte voor passagiers en balievoorzieningen voor touringcaroperators;
  • voldoende capaciteit en goede voorzieningen voor het halteren van touringcars op int. lijndiensten en ‘zon- en sneeuwreizen’ buiten de ring A10,
  • De gemeente Amsterdam wil een voorziening realiseren waar touringcarpassagiers op een prettige, veilige en comfortabele manier hun busreis van of naar Amsterdam kunnen starten of eindigen of kunnen vervolgen met het openbaar vervoer.
  • Inachtneming van gestelde voorwaarden van de gemeente Ouder-Amstel.

Ook moet de ITT passen in de toekomstige stedenbouwkundige ontwikkeling van De Nieuwe Kern (DNK), een bijzonder nieuw te ontwikkelen wijk tussen station Duivendrecht, de J.C. Arena, de A2 en het Amstel Business Park te Amsterdam. De ITT wordt om die reden gerealiseerd voor een tijdelijke periode van 10 jaar. Ondanks de tijdelijkheid vereist deze realisatie wel een prettige omgeving, goede verbinding en aansluiting op andere vervoermiddelen zoals metro, trein, taxi en P&R (dit is al in ruime mate aanwezig in het gebied en geen onderdeel van het project) en aanwezigheid van voorzieningen zoals een wachtruimte, kleinschalige horeca en informatievoorziening. 

Specifieke werkzaamheden die binnen deze integrale dienstenopdracht vallen zijn de advies-en ontwerpwerkzaamheden (basisscope) en
de begeleidingswerkzaamheden (optionele scope).  De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europese niet openbare procedure
Na de aanmeldingsfase ontvangen de geselecteerde gegadigden via TenderNed een uitnodiging tot inschrijving vergezeld van de aanbestedingsdocumenten. De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van beste prijs-kwaliteit
verhouding (BPKV) die betrekking hebben op (in afnemende volgorde van belang):

  1. De inschrijvingssom;
  2. Integrale projectaanpak, inclusief samenwerking met Bouwteam en stakeholders etc.;
  3. Ontwerpvisie ITT op de bouwopgave;
  4. Presentatie ontwerpvisie en aanpak.

Bron: Tenderned 7 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194334

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *