Aanbesteding grondverzet en recreatieve voorzieningen Oostvaardersplassen beëindigd – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding grondverzet en recreatieve voorzieningen Oostvaardersplassen beëindigd

Foto: Staatsbosbeheer

De aanbesteding voor het grondverzet en de aanleg van recreatieve voorzieningen. is voortijdig beëindigd. Er worden voor deze stopzetting twee redenen gegeven zoals de ingediende bezwaren op de vergunningsaanvraag van de Wet Natuurbescherming en vanwege onvoorziene gewijzigde omstandigheden.

In het grazige deel van de Oostvaardersplassen moest uitvoering worden gegeven aan de maatregelen die in het Natura 2000-beheerplan worden aangegeven voor het herstel van de diverse habitattypen voor Natura 2000-vogelsoorten. De gedachte achter deze aanbesteding lag in de behoefte aan aan extra poelen met helder water zodat een groter aanbod voedsel in de vorm van vissen aanwezig is en een groter aanbod aan broedgebied voor met name dodaars in de vorm van rieteilanden die niet betreden kunnen worden door grote grazers.Poelen kunnen op kleine schaal bijdragen aan het oplossen van het voedselprobleem van de lepelaars. Andere waadvogels kunnen ervan meeprofiteren. Plaatselijk kunnen diepere plekken worden gecreëerd, zodat vissen kunnen overwinteren. Solitaire poelen met weinig of geen vis kunnen leiden tot een grotere rijkdom aan (larven van) libellen en groene kikkers: ook weer potentiële prooien voor dodaars, zilverreigers en lepelaars. De visroute loopt zoveel mogelijk via poelen, diep en ondiep, naar de ‘grote poel in de waterlanden’, bij de observatiehut De Zeearend. Vissen hebben zo de mogelijkheid om verschillende poelen aan te doen.

Ook in de aanbesteding opgenomen was het toegankelijker maken van de Oostvaardersplassen voor recreatie. De Oostvaardersplassen maakt samen met de Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer  onderdeel uit van Nationaal Park Nieuw Land. In het kader van de ontwikkeling van het Nationaal Park worden zowel aan de kant van Almere als Lelystad poortgebieden ontwikkeld die toegang geven tot het gebied. Ook is het de bedoeling dat het gebied dadelijk beter zichtbaar wordt vanaf de A6. Daarnaast wordt de omgeving van het Buitencentrum Oostvaardersplassen aantrekkelijker en toegankelijker voor bezoekers. zie ook: Grondverzet en realisatie recreatieve voorzieningen Oostvaardersplassen

Wat exact de onvoorziene gewijzigde omstandigheden zijn is onbekend.

Bron: Staatsbosbeheer en Tenderned 20 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/195848

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *