Aanbesteding elektrische auto’s Provincie Brabant – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding elektrische auto’s Provincie Brabant

Foto: 3xPstudio

De provincie Noord-Brabant  is voornemens mobiliteit in de vorm van elektrische auto’s in te kopen. Het doel van deze Europese openbare aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economische meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteit heeft uitgebracht. Meer informatie over deze aanbesteding is opgenomen in de aanbestedingsstukken die bestaan uit alle op Negometrix gepubliceerde documenten, vragenlijsten, prijslijst, planning en andere informatie.

De provincie wenst met deze aanbesteding één mobiliteitsaanbieder te selecteren die een duurzame mobiliteitsoplossing in de vorm van een mobiliteitsgarantie biedt voor een deel van de zakelijke kilometers (200.000 km). Concreet betekent dit dat de aanbieder garandeert dat de mobiliteitsbehoefte, mede gebaseerd op basis van historische ritadministratie, in te vullen middels 100% elektrische en reserveerbare (deel)auto’s. Hierbij wordt opgemerkt dat medewerkers van de provincie vrij zijn in de keuze om de eigen auto te gebruiken of een elektrische dienstauto. De mobiliteitsoplossing heeft geen verplichtend karakter voor de medewerker en het gaat dus niet om de verduurzaming van alle zakelijke kilometers.De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.

Bron: Tenderned 9 april 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/162816

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *