A2 Vorderen budgetoverschrijding kamerbrief – Aanbestedingsnieuws

A2 Vorderen budgetoverschrijding kamerbrief

Minister Harbers van Infrasructuur en Waterstaat heeft een kamerbrief geschreven over de budgetoverschrijding van de A2 bij Het Vonderen. De aanbesteding heeft blijkens de brief tot een winnaar heeft geleid. Voor dit project zijn meerdere biedingen ontvangen waarbij geen van de biedingen binnen het beschikbare budget van € 348 mln. viel. Om het project te kunnen realiseren is € 46 mln. aan extra budget noodzakelijk.

Tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide op de A2 in midden Limburg is de afgelopen periode de aanbesteding voor het structureel verbreden van het tracé doorlopen. Het betreft een verbreding over 20 kilometer van 2×2 rijstroken met spitsstrook naar 2×3 rijstroken met vluchtstrook. Dit tracé is onderdeel van de corridor die Zuid- en Midden-Limburg met de rest van het land verbindt en met België en Duitsland. De aanbesteding heeft tot een winnaar heeft geleid. Voor dit project zijn meerdere biedingen ontvangen waarbij geen van de biedingen binnen het beschikbare budget van € 348 mln. viel.

A2 vonderen ©Rijkswaterstaat 2023

De budgettegenvaller komt voort uit de marktontwikkelingen (stijging loonkosten en indexeringen vanwege algemene prijsstijging) bij de opdrachtgever en door de beheersing van projectgerelateerde risico’s zoals de verplaatsing van meer dassenburchten dan eerder verwacht en een verwachte schadeclaim die samenhangt met de verbreding van de A2. In de Voorjaarsnota en bijbehorende 1e suppletoire begroting is in het Mobiliteitsfonds (artikel 12.03.01) al een reservering getroffen om het extra benodigde projectbudget aan te kunnen vullen.

Na gunning zullen eind 2024 de eerste grote werkzaamheden buiten zichtbaar zijn voor de weggebruiker. De verbrede A2 moet eind 2027 beschikbaar zijn voor het verkeer.

Bron: Brief van de Minister van Infrasructuur en Waterstaat, 13 juli 2023, kenmerk: RWS-2023/24070

1 thought on “A2 Vorderen budgetoverschrijding kamerbrief

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *