Dialoog basisonderhoud Zeeuwse wegen – Aanbestedingsnieuws

Dialoog basisonderhoud Zeeuwse wegen

Vanaf 13 juli 2023 starten de dialooggesprekken voor de aanbesteding basisonderhoud voor de Zeeuwse wegen A58, N57, N59 en N61. Met deze werkwijze in aanbesteden wordt de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt verder vormgegeven.

Een mooi aantal (Red AN: 1? Een is een aantal?) marktpartijen heeft tijdens de inlichtingenbijeenkomst toelichting gekregen over de gewenste aanpak en het vervolg van de aanbestedingsprocedure. Ook zijn aandachtspunten en bijzonderheden van het areaal benoemd.

Iedere marktpartij heeft een eigen dialooggesprek met het projectteam om feitelijkheden helder en duidelijk te krijgen en knelpunten te bespreken. Dinsdag 18 juli 2023 eindigt de dialoogfase en kunnen schriftelijke vragen tot 6 september 2023 ingediend worden. Met het basisonderhoudscontract gaat Rijkswaterstaat terug naar de basis en gaat zo meer gebruik maken van de kennis en expertise van de opdrachtpartners.

Marcel Ideler, projectmanager van Rijkswaterstaat:
‘Het basisonderhoudscontract kent geen functionele eisen meer, waardoor het duidelijker is voor de marktpartijen wat van ze gevraagd wordt. Het contract biedt ook jarenlange zekerheid door een initiële doorlooptijd van 5 jaar met een optie tot verlenging van 2 jaar.’

In het eerste uitvoeringsjaar worden de voorgeschreven onderhoudsregimes uit het contract gerealiseerd, zoals het tweejaarlijks reinigen en onkruidvrij maken van de vluchtstroken. De onderhoudsregimes worden na het eerste onderhoudsjaar geanalyseerd, besproken en indien nodig geoptimaliseerd.

©Rijkswaterstaat 2023

De ervaringen die worden opgedaan, wil RWS gebruiken om de kwaliteit van het onderhoud op peil te houden. Binnen dit contract vallen naast het regulier onderhoud ook herstel van schades en ondersteuning bij calamiteiten op het hoofdwegennet. Rijkswaterstaat investeert actief in nieuwe vormen van samenwerken. Er is gekozen voor een samenwerkingsvorm tussen de assetmanagers/beheerder, het onderhoudsteam én de opdrachtpartner.

Er is een projectvisie meegegeven door Rijkswaterstaat, die gezamenlijk is opgesteld door de regio en het projectteam. De projectambitie wordt vanuit een gelijkwaardige samenwerking, en daarmee samen met de potentiële opdrachtpartner, na gunning vormgegeven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *