Zwolle gaat anders maaien voor biodiversiteit – Aanbestedingsnieuws

Zwolle gaat anders maaien voor biodiversiteit

Zwolle gaat zijn bermbeheer in overleg met afvalverwerker ROVA verduurzamen. Met de onthulling van een informatiebord markeerde wethouder William Dogger op woensdag 16 september 2020 de start van een gezamenlijke proef van de gemeente Zwolle en ROVA met anders maaien om de biodiversiteit in de stad te vergroten. De gemeente en ROVA vinden een goede biodiversiteit belangrijk, in het bijzonder vanwege het belang voor insecten. Daarom onderzoeken de partijen in de praktijk hoe insecten nog beter geholpen kunnen worden.

Komende vijf jaar maait ROVA op vijf verschillende plekken in de stad anders dan op andere plekken in de stad: op andere tijdstippen, minder vaak of juist in fasen. De partijen kijken elk jaar of met deze manier van maaien de biodiversiteit in Zwolle verder vergroot kan worden. Om aan te geven dat het om een proef gaat, hebben de servicemedewerkers van ROVA afgelopen week op de proeflocaties borden geplaatst met uitleg over de proef.

©Zaz 2016

Om de biodiversiteit verder te vergroten, hebben we gevarieerdere bermen met zeldzamere en bijzondere bloemen nodig. De gemeente en ROVA houden daar al rekening mee. Eerder dit jaar sloot Zwolle zich als eerste gemeente in Nederland aan bij het Deltaplan Biodiversiteit. Wethouder William Dogger:

“Begin dit jaar spraken we met allerlei partijen uit de stad over het groenbeheer en de biodiversiteit. We zijn daarmee al langer heel bewust bezig, maar het kan altijd beter. Door zorgvuldig de tijdstippen en locaties te kiezen waarin we wel of niet gaan maaien, zorgen we ervoor dat er gedurende alle seizoenen altijd bloeiende bloemen en planten beschikbaar blijven voor de insecten in de buurt. Door stukken gras of bermen niet te maaien ontstaan er schuilgelegenheden, waarin insecten kunnen overwinteren. Omdat de gemeente en ROVA de biodiversiteit heel belangrijk vinden onderzoeken we samen met vrijwilligers van Natuur Platform Zwolle op welke manier ze de biodiversiteit nog verder kunnen vergroten.”

Op vijf locaties in Zwolle gaat ROVA anders maaien dan gebruikelijk. Dat wordt op verschillende manieren gedaan. Soms in stroken en soms op andere momenten. Op elke locatie wordt drie keer per jaar bekeken welke grassen en kruiden aanwezig zijn. Op deze manier kan de Nectar-index bepaald worden. De Nectar-index geeft aan hoeveel voedsel beschikbaar is voor de insecten. Daarnaast gaan vrijwilligers van Natuur Platform Zwolle maandelijks bijhouden hoeveel insecten, zoals vlinders, hommels en bijen in het gebied te vinden zijn. De medewerkers van ROVA houden goed in de gaten of de berm niet overgroeid raakt met grassen waardoor de berm soortenarmer wordt, want dat zou ten kosten gaan van de biodiversiteit in de stad. Hiermee worden de effecten van het aangepast maaien op het insectenleven goed in beeld gebracht.

Bron: Zwolle, 17 september 2020

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *