Zuid-Holland onderzoekt Beaumix N206 op zware metalen – Aanbestedingsnieuws

Zuid-Holland onderzoekt Beaumix N206 op zware metalen

Zuid-Holland doet onderzoek, samen met de Omgevingsdienst, naar de toepassing van Beaumix. Dat is een toepassing gemaakt van bodemas, het restmateriaal dat vrijkomt bij de afvalverbranding. Via de Green Deal Bodemas is dat na 2012 hergebruikt en daarom ingezet als circulaire grondstof. Aannemer Boskalis heeft die Beaumix samen met het bedrijf BluePhoenix ontwikkeld en nadien gebruikt als ophogingsmateriaal voor de aanleg van de Rijnlandroute.

Volgens berichten uit de gemeente Katwijk is die mogelijk verontreinigd met zware metalen. Dat kan als

er in het huishoudelijk afval bijvoorbeeld batterijen of spaarlampen zijn terechtgekomen. Om de samenstelling in kaart te brengen wordt onderzoek gedaan naar onder andere genormeerde metalen. Dit zijn circa 15 metalen waaronder koper, antimoon en chroom, waarvan het Besluit Bodemkwaliteit een maximale hoeveelheid ‘uitloging’ voorschrijft. Dit is de mate waarin stoffen in Beaumix (zoals metalen) door bijvoorbeeld regen in de bodem zouden kunnen spoelen, en daarmee mogelijk in het grondwater.

©Rijkswaterstaat 2012

Daarnaast heeft de provincie in haar rol als opdrachtgever gesprekken gevoerd over Beaumix met Boskalis. In die gesprekken is ook aangegeven dat er deze maand nog een audit komt naar het hele proces van productie tot en met het transport van Beaumix naar het project. Het doel van het onderzoek is om te controleren of de praktijk overeenkomt met de regels die hiervoor zijn opgesteld.

Als in juni de resultaten van beide onderzoeken bekend zijn, wordt duidelijk of er verdere maatregelen volgen.

Bron: Zuid-Holland, 19 maart 2021

Zie ook:
Verder onderzoek naar Beaumix langs Tjalmaweg (allesoverkatwijk.nl)

Onderzoeken naar gebruik van Beaumix langs N206 bij Valkenburg – Provincie Zuid-Holland (zuid-holland.nl)

“Natte reiniging van bodemas is een flinke stap naar een circulaire afvalsector” | RVO.nl | Rijksdienst

Boskalis over Beaumix als circulaire bouwstof)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *