Zuid-Holland gaat circulair inkopen – Aanbestedingsnieuws

Zuid-Holland gaat circulair inkopen

De provincie Zuid-Holland gaat bij alle producten en projecten die zij inkoopt of aanbesteedt rekening houden met circulair gebruik. Of het nu gaat om de aanleg van een weg, nieuw kantoormeubilair, afvalverwerking of de bermen die gemaaid moeten worden: de leverancier of aannemer moet in het voorstel duidelijk maken hoe circulariteit wordt toegepast.

Gedeputeerde Staten hebben dit vastgelegd in het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid ‘Integraal en innovatief inkopen met effect’. Het betekent dat aannemers of leveranciers circulariteit moeten toepassen in het project, of juist uitleggen waarom het niet kan. Ook kijkt de provincie hoe rekening is gehouden met duurzaamheid, innovatie, sociale aspecten als inclusiviteit, en de samenhang daartussen.

Het huidige inkoopbeleid van de provincie heeft al meerdere duurzame, circulaire en innovatieve resultaten opgeleverd. Zo zitten provincieambtenaren op circulair meubilair en is onlangs de energiezuinige N470 opgeleverd. Daar zijn allerlei technieken toegepast om energie op te wekken en op te slaan. Gedeputeerde Willy de Zoete (Organisatie): “Met dit geactualiseerde inkoopbeleid is de toepassing van dit soort innovaties niet meer vrijblijvend. We zetten inkoop vanaf nu in als instrument voor de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan. Als je bedenkt dat onze inkoop een jaarlijkse omvang heeft van circa €340 miljoen, is daar zeker winst te behalen. ”

De provincie Zuid-Holland wil met haar inkoopbeleid een voorbeeld zijn voor partners. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Economie en Innovatie): “Als provincie werken we samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden aan een circulair Zuid-Holland. Iets wat we nu als afval zien, kan juist een waardevolle grondstof zijn. Met de juiste inzet en innovaties zorgen we voor minder verspilling. Dat levert een prettigere leefomgeving op én is goed voor de regionale economie.” De provincie steunt daarvoor netwerken en ondernemers met innovatieve ideeën. Met het aangepaste inkoopbeleid draagt de provincie ook zelf haar steentje bij. Ook op het gebied van inclusiviteit wil de provincie een voorbeeld stellen. Willy de Zoete: “We gaan nadrukkelijk kijken naar het inclusief handelen van en met onze inkooppartners. Iedereen, zonder enige uitzondering, moet kunnen meewerken aan een betere, circulaire economie in Zuid-Holland.”

Bron: Zuid-Holland, 1 februari 2o21

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/februari-2021/circulair-inkopen-norm-provincie-zuid-holland/

fragment ©PBL 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *