Zorgpartijen haken af bij WMO aanbesteding Leeuwarden – Aanbestedingsnieuws

Zorgpartijen haken af bij WMO aanbesteding Leeuwarden

Zorginstellingen haken massaal af bij een Leeuwardense zorg-aanbesteding. Nu al vier partijen hebben zich officiëel afgemeld als belangstellende voor de aanbesteding WMO-zorg die Leeuwarden eind september vorig jaar op TenderNed via Negometrix had geplaatst. Dat berichtten lokale media.

Het gaat om GGZ Friesland, Zienn, Alliade en Kwadrant Groep. Zienn, dat ondersteuning levert voor daklozen, luidt daarbij nog de noodklok dat hulp voor daklozen niet te bieden is tegen het WMO-tarief dat de gemeente heeft gesteld.
De gemeente heeft dan al de landelijke bezuiniging van 15 miljoen met 5 miljoen geprobeerd op te vangen. Maar het WMOplan zorg, tenminste volgens eerdere berichten, voor een structurele bezuiniging per 2020 van € 3,6 miljoen per jaar op de Wmo-zorg.

Een psychiater van GGZ Friesland legt op Omrop Fryslân uit dat het niet te doen is tegen de voorwaarden van de gemeenten. Hij denkt dat de zorg ernstig achteruit gaat. En dat er theoretisch een mogelijkheid is dat Zuid-Limburg wel op de aanbesteding reageert. Bij theoretische mogelijkheden denkt Aanbestedingsnieuws eerder aan de commerciële sociale werkplaats van Schiedam. Maar je weet t pas als ‘t zover is.

©FNV 2018

Een echte aanbesteding is het in elk geval niet. Deze overheidsopdracht is te kwalificeren als een ‘een Sociale en andere specifieke dienst’ als bedoeld in artikel 2.38 Aw2012. De gemeente besteedt de opdracht aan conform het beperkte regime van artikel 2.39 Aw2012. Dat staat ook wel bekend als de SAS-procedure.

De opdracht is opgedeeld in de volgende percelen:

Perceel 1: basisondersteuning;

Perceel 2: aanvullende ondersteuning, Thuisbegeleiding en Dagbesteding (TO & DB);

Perceel 3: aanvullende ondersteuning, Hulp bij Huishouden.

De basisondersteuning blijkt te moeten zorgen voor jeugd- en jongerenwerk, armoedezorg, schuldhulpverlening, mantelzorgondersteuning, jeugdtaken in de basisondersteuning, regievoering en deskundigheidsbevordering.

Met de opdracht is volgens de raming op TenderNed 256 miljoen gemoeid. De looptijd van het contract is 3 jaar: Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2024

Zie ook:

https://www.leeuwarden.nl/nl/uitwerking-wmo-plan

https://www.lc.nl/friesland/leeuwarden/Zienn-luidt-de-noodklok-zorg-voor-daklozen-niet-meer-te-leveren-voor-budget-WMO-25258976.html

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/176184;section=1

https://www.omropfryslan.nl/nijs/932626-needgjalp-ggz-wij-denken-dat-de-kwaliteit-van-zorg-ernstig-achteruit-gaat

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *