Bijzondere voorrangsvoertuigen voor RAV Brabant MWN – Aanbestedingsnieuws

Bijzondere voorrangsvoertuigen voor RAV Brabant MWN

De regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, maakt gebruik van bijzondere voorrangsvoertuigen met diverse uitgeschreven en gespecificeerde op- en inbouw.
De RAV wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier voor de aanschaf van bijzondere voorrangsvoertuigen inclusief op- en inbouw die voldoen aan de eisen zoals beschreven in het PvE. De voertuigen dienen allemaal van hetzelfde merk te zijn.

De opdracht betreft een raamovereenkomst. Dit betekent dat de hoeveelheid af te nemen bijzondere voorrangsvoertuigen kan variëren van niets tot maximaal 40 voor de looptijd van het contract inclusief verlengingsopties. Hierbij geldt een marge tot de aangegeven aantallen per voertuig, zoals onderstaand vermeld. Er geldt geen afnameverplichting.
De indicatieve aantallen per type bijzonder voorrangsvoertuig is als volgt:

  • 10 stuks Rapid Responder voertuigen, waarvan 4 stuks aan te schaffen in 2020;
  • 4 stuks OvDG voertuigen, waarvan 2 stuks aan te schaffen in 2020;
  • 16 stuks piketvoertuigen

De aanbestedende dienst wijst er op dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan bovenstaande indicatieve aantallen.
Maximaal af te nemen aantallen binnen de raamovereenkomst:

  • 13 stuks Rapid Responder voertuigen;
  • 7 stuks OvdG voertuigen;
  • 20 stuks piketvoertuigen

Bron: Tenderned 21 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/185548

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *