Zonnepanelen Stg. Kath. scholengroep voor VO Best-Oirschot – Aanbestedingsnieuws

Zonnepanelen Stg. Kath. scholengroep voor VO Best-Oirschot

VOBO-scholen bestaat uit de vestigingen Kempenhorst College te Oirschot en Heerbeeck College te Best. Tezamen bieden deze vestigingen een bijna volledig aanbod op het gebied van voortgezet onderwijs voor leerlingen uit de regio Best en Oirschot. Voor het Heerbeeck College zijn dat mavo, lyceum (havo, vwo) en Heerbeeck International College; voor Kempenhorst is dat vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo TOPm. Kempenhorst College en Heerbeeck College hebben elk hun eigen pedagogisch en onderwijskundig karakter.
De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd: de levering, installatie en het onderhoud van zonnepanelen ten behoeve van de 2 locaties van VOBO Scholen. De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het leveren, installeren en onderhouden van zonnepanelen ten behoeve van de locaties Kempenhorst College, Eikenbussel 1te Oirschot en Heerbeeck College, Willem de Zwijgerweg 150 te Best. Het aantal zonnepanelen is bij benadering 1.300. Daarnaast wenst VOBO een onderhoudscontract af te sluiten.

De aanbesteding moet leiden tot een overeenkomst voor opdracht voor het leveren en installeren en gebruiksklaar opleveren van de panelen en een overeenkomst voor het beheer en onderhoud een looptijd van vijftien jaar. De overeenkomst is door de aanbestedende dienst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden. Op basis van de Aanbestedingswet en het inkoopbeleid van VOBO Scholen wordt een Europese openbare procedure gestart. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De inschrijvers krijgen de mogelijkheid voor een schouw op locatie. Inschrijvers melden zich hiervoor uiterlijk aan op (nader te bepalen) via post@inkoopmeesters.nl. De gemeenschappelijke schouw is in week (nader te bepalen). Nadere informatie vindt u in de uitnodiging van de schouw. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegeven antwoorden tijdens de schouw. Wilt u gegeven informatie gebruiken in uw inschrijving? Stel dan een vraag in de Nota van Inlichtingen om de informatie te laten bevestigen.

Bron: Tenderned zondag 19 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264773

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *