Technsiche onderhoud gebouwen Gorinchem – Aanbestedingsnieuws

Technsiche onderhoud gebouwen Gorinchem

De gemeente Gorinchem heeft het voornemen de installatietechnische onderhoudscontracten (raamcontracten) voor het huidige vastgoedbestand te vernieuwen. Het vastgoedbestand omvat circa zeventig objecten verdeeld over vijf percelen. De betreffende percelen zijn ingedeeld naar functionaliteit, complexiteit en gebruikers van de objecten. Doel van de nieuw af te sluiten installatietechnische onderhoudscontracten is het borgen van de kwaliteit van de objecten op basis van de gewenste conditie en de bedrijfszekerheid van zijn gebruikers over een periode van tenminste drie jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal twee maal twaalf maanden. De maximale duur van de onderhoudscontracten is vijf jaar.
De aanbestedende dienst heeft, in het kader van voornoemde onderhoudscontracten gekozen voor een Europese openbare aanbestedingsprocedure.

De Gemeente Gorinchem bezit een vastgoedportefeuille dat bestaat uit zoals gezegd  circa zeventig objecten en is
verantwoordelijk voor onder meer het preventief en correctief onderhoud. Om dit onderhoud op een efficiënte en rechtmatige wijze uit te kunnen voeren, zijn de objecten onderverdeeld in vijf verschillende percelen:
Perceel 1. Specialistisch vastgoed (waaronder Stadhuis, Museum en Schouwburg)
Perceel 2. Sportgebouwen (zo genoemde SGS-portefeuille)
Perceel 3. Schoolgebouwen (zo genoemde beheerstichting-portefeuille)
Perceel 4. Overige gebouwen
Perceel 5. Brandmeldinstallaties en toegangscontrole
Met voornoemde indeling is rekening gehouden met het gebruik en complexiteit van de objecten en, voor zover van toepassing, toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het beheer. Aanbestedende dienst verwacht met deze opzet beheersbare contracten af te sluiten die ook toegankelijk zijn voor (kleinere) MKB-bedrijven.

Perceel  Verwachte omvang opdracht voor vijf jaar (excl. BTW)
1              €3.250.000,-
2              €1.000.000,-
3              €400.000,-
4              €1.850.000,-
5              €350.000,-

De onderhoudsopdracht wordt onderverdeeld in:
– Preventief onderhoud
– Correctief onderhoud
– Vervangingsonderhoud
Naast de genoemde onderhoudswerkzaamheden, wordt van de contactpartij gevraagd een all-in managementvergoeding te rekenen voor onder meer het projectmanagement (inclusief afstemming met werkzaamheden derden), de werkvoorbereiding waaronder inkoop en calculatie en algemene kosten. Bij het vervangingsonderhoud dient rekening gehouden te worden met onder meer het beleid van de gemeente Gorinchem ten aanzien van duurzaamheid. Correctief onderhoud geschiedt op
basis van ervaringscijfers van de gemeente Gorinchem en de inschrijving van de betreffende contractpartij.

De Aanbestedende dienst biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een schouwsessie op 29 juni 2022 bij te wonen voor deze procedure. Gezien de omvang van de vastgoedportefeuille en de aard van de objecten, wordt de schouw alleen georganiseerd voor Perceel 1 en Perceel 2. De overige percelen dienen aan de hand van het prijsvormingsdossier (waaronder de conditiemetingen) ingeschat te worden.  De gereserveerde tijd voor deze sessie is 1,5 uur binnen reguliere werktijden. Het staat de geïnteresseerden vrij hieraan deel te nemen. Indien nodig, gelet op het aantal aanmeldingen en de geldende coronamaatregelen, wordt een tweede sessie ingepland. Geïnteresseerden die willen deelnemen aan de schouwsessie zijn verplicht zicht uiterlijk d.d. 24 juni 2022 voor 12:00u aan te melden via de berichtenmodule van Tenderned. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. Per geïnteresseerde kunnen maximaal twee personen deelnemen aan de schouwsessie. Tijdens de schouwsessie is het niet toegestaan vragen te stellen, eventueel gestelde vragen worden niet beantwoord en worden beschouwd als niet gesteld. Vragen naar aanleiding van de schouwsessie kunt u formeel via Tenderned indienen voor de eerste nota van inlichtingen. Het is toegestaan foto’s te maken tijden de schouw. U wordt uitdrukkelijk verzocht hierbij rekening te houden met de privacy van de aanwezige personen.

Bron: Tenderned zondag 19 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264768

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *