Zeven zoutstrooiers gemeente Utrechtse Heuvelrug – Aanbestedingsnieuws

Zeven zoutstrooiers gemeente Utrechtse Heuvelrug

Foto: pixabay.com

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt de bestrijding van wintergladheid georganiseerd binnen het thema Buitenruimte. De gemeente heeft hiertoe eigen materieel en de uitvoering wordt grotendeels ook met eigen medewerkers uitgevoerd. Het eigen materieel bestaat uit:

  • MAN TGS B40-42 VCLN 490 Strooier op slede 200 B en 600 L
  • MAN TGM B40-42 VCLN 490 Wegzetstrooier
  • Iveco 50 C 15 B11-24 VCLN 350 Wegzetstrooier
  • Iveco 40 C 18 B11-L18 AWCLN 350
  • Volkswagen Crafter 35 B08L-24 PCLN 350 Wegzetstrooier
  • Volkswagen Crafter 35 B08L-24 PCLN 350 Wegzetstrooier
  • ………………………………..B08L-15 AWCLN 350 Aanhangerstrooier (reservestrooier)

– Huidige leverancier van alle type strooiers is NIDO Stratos
– Voor alle routes en reserve strooier is de strooimethode met nat zout.
Zeven strooiers wil de aanbestedende dienst vervangen door nieuwe strooiers met eenzelfde capaciteit en minimaal dezelfde mogelijkheden. De strooiers voor de eerste zes dienen vervangen te zijn na maart 2023 en voor oktober 2023 en de  reservestrooier moet beschikbaar zijn na maart 2024 en voor oktober 2024. De strooier van de MAN TGS is gemonteerd op een slede. De aanbestedende dienst wil deze slede door de opdrachtnemer laten refurbishen zodat deze weer minimaal tien  jaar mee kan. De overige strooimiddelen zullen of voorzien zijn van een eigen wegzetsysteem of op een vaste aanhanger gemonteerd zijn conform de huidige strooiers.

Deugdelijk materieel is een must. Maar naast deugdelijkheid vindt de aanbestedende dienst duurzaamheid ook belangrijk. Zoals effectief strooien waarbij een strooier tot minimaal 60km per uur een egaal strooipatroon geeft met een nauwkeurige dosering. De aanbestedende dienst verwacht in de inschrijvingen een – bij normaal gebruik – technische levensduur van vijftien jaar, en een inschrijver die duurzaam produceren hoog in het vaandel heeft staan. De te leveren strooiers mogen refurbished zijn, en de duurzame materiaalkeuze laat de aanbestedende dienst in de inschrijving aan de expertise van de inschrijver.

Naast de volledig voor te programmeren (en uiteraard tussentijds aan te passen) strooiroutes met rijbegeleiding wil de aanbestedende dienst ook achteraf de gereden routes volledig kunnen uitlezen voor managementinformatie en bij het behandelen van eventuele schadeclaims. Dit uitlezen hoeft niet online, maar het moet eenvoudig zijn zonder daarvoor kostbare aanschaffen te moeten doen. Omdat de voertuigen van aanbestedende dienst voorzien zijn van black-boxes is tijdens de strooiacties al zicht op de posities van de voertuigen. De termijn van het gebruik van de software en ondersteuning hiervan hoort naar het inzicht van de aanbestedende dienst minimaal gelijk te zijn aan de technische levensduur van de strooier.

De huidige strooiers wil de aanbestedende dienst graag inleveren tijdens de levering. Indien wordt gekozen om bestaande strooiers te refurbishen kunnen deze strooiers beschikbaar worden gesteld hiervoor na 17 april 2023. De strooiers zijn in een nette staat en tijdens de schouw te bezichtigen. De door een inschrijver te bepalen inruilwaarde ziet de aanbestedende dienst graag terug als een korting op de inschrijvingssom.

Om de inschrijvers meer inzicht te geven in de aanbestedingsprocedure en/of opdracht, maar vooral het huidige materieel en zoutstrooiers, zal een schouw worden gehouden – op de gemeentewerf van opdrachtgever, Velperengh 7, 3941 BZ te Doorn – op maandag 7 november 2022 en dinsdag 8 november 2022 9:00-17:00 uur. De schouw is individueel en niet gezamenlijk en heeft een maximale duur van 60 minuten. De inschrijver dient uiterlijk op dinsdag 1 november 2022, 17:00 uur kenbaar te maken
dat hij deel wilt nemen aan de schouw, met hoeveel personen en vermelding van de contactgegevens (e-mail adres en mobiel telefoonnummer) van deze personen door een bericht te plaatsen op Tenderned, onder vermelding van “Opgave inlichtingenbijeenkomst”. Na sluiting van bovenstaande termijn ontvangen de aangemelde gegadigden een bevestiging voor
deelname, met de starttijd, via Tenderned. De data en tijdsblokken zijn niet verplaatsbaar. Tijdens de schouw zal nader ingegaan worden op de achterliggende gedachte van deze aanbesteding en wat de opdrachtgever verwacht van de inschrijvers en uiteindelijke opdrachtnemer. Tijdens de schouw zal naast een algehele uitleg van de opdracht een rondgang gemaakt worden over de werklocatie. LET OP!! Het bijwonen van de schouw is verplicht. Een inschrijver die de schouw niet heeft
bijgewoond wordt uitgesloten van deze aanbesteding. Tijdens de schouw wordt door de aanbestedende dienst gecontroleerd en vastgelegd dat de vertegenwoordiger(s) van inschrijver aanwezig is/zijn. Alleen vragen die tijdens de schouw worden gesteld en beantwoord, worden op schrift gesteld en opgenomen in een nota van inlichtingen. Alle antwoorden, toezeggingen of nadere toelichtingen door of namens de aanbestedende dienst tijdens de schouw die niet zijn weergegeven op de nota van inlichtingen hebben geen enkele rechtsgeldigheid.

Aanbesteder hanteert voor deze aanbesteding de openbare procedure. Als gunningscriterium wordt de beste prijs-kwaliteitsverhouding gehanteerd (BPKV). De BPKV wordt bepaald aan de hand van de gewogen factor methode.

Bron: Tenderned woensdag 26 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277071

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *