Tien redvoertuigen – Veiligheidsregio Haaglanden – Aanbestedingsnieuws

Tien redvoertuigen – Veiligheidsregio Haaglanden

Foto: Kenbri

Op dit moment beschikt de Veiligheidsregio Haaglanden( VRH) over negen redvoertuigen, acht in actieve dienst en één als reserve voor inzet tijdens onderhoud of bij uitval. De wens is om de huidige redvoertuigen te vervangen door tien nieuwe
redvoertuigen, identiek in uitvoering voor optimale uitwisselbaarheid. Vervanging is voorzien in de periode 2024 (5 stuks) – 2025 (5 stuks). De beoogde inzetperiode is minimaal vijftien jaar. Nu is op dit moment lastig in te schatten tegen welke prijs de hoogwerkers aangeboden worden en of de financiering daarvan haalbaar is. Als de financiële consequenties te groot zijn, behoud de VRH het recht om het aantal te bestellen redvoertuigen omlaag aan te passen. De VRH kiest voor deze toepassing voor hoogwerkers. Deze sluiten binnen de regio het beste aan op het gebruik en de inzet. Op jaarbasis worden de redvoertuigen in de veiligheidsregio ongeveer 2.500 keer gealarmeerd. Twee-derde deel van de alarmeringen zijn voor incidenttype brand of gezondheid. Dit betekent dat afhijsen en brandbestrijding de corebusiness van de redvoertuigen is. Hierbij zijn vlucht, bereik, zwenkbaarheid en capaciteit van de korf bepalend voor de toepassing. De regio kenmerkt zich door knelpunten op de toegankelijkheid in de (met name oudere) binnensteden, veel drempels en bruggen, bovenleidingen en tunnels. Lengte, hoogte, snelheid en manoeuvreerbaarheid zijn tijdens het aanrijden dan ook van groot belang. De VRH kiest ervoor om alle eigen voertuigen te onderhouden. Voor de levering van materialen en specialistisch onderhoud/keuringen verwacht de VRH goede ondersteuning van de leverancier, gericht op een hoge inzetbaarheid en veiligheid. De huidige hoogwerkers voldoen voor de taken die ze moeten uitvoeren. In de beoordeling zijn de huidige hoogwerkers het uitgangspunt en de norm voor het beoordelen. De VRH zoekt naar hoogwerkers die minimaal dezelfde prestaties kunnen leveren en in uitvoering waar mogelijk nog net iets beter zijn.

Huidige Redvoertuigen

De nieuwe hoogwerkers moeten gebruiksklaar worden afgeleverd in Den Haag, volledig voorzien van striping, signalering en VRH-nummer. Bij de levering hoort ook de technische en gebruikerstraining. Na levering is de leverancier beschikbaar voor levering van onderdelen, onderhoud en keuringen gedurende de gebruiksperiode.  Andere voertuigen dan de genoemde hoogwerkers zijn geen onderdeel van deze aanbesteding. Ook de aanschaf van bepakking, anders dan specifiek genoemd, is geen onderdeel van deze aanbesteding. Deze opdracht betreft de aanschaf van maximaal 10 redvoertuigen. De opdrachtwaarde volgt uit de aanbesteding.

Deze Europese aanbesteding betreft een mededingingsprocedure met onderhandeling. Er is gekozen voor deze procedure vanwege diverse bijzondere omstandigheden, zoals:
– de samenstelling van de markt en het beperkte aantal aanbieders in dit marktsegment;
– de vele detailkeuzes die op deze voertuigen mogelijk zijn en wens van gebruikers en leveranciers om deze keuzes in overleg te maken, om tot optimale keuzes te komen;
– de grote financiële impact van deze investering op de organisatie;
– de onzekerheid van levering in de huidige markt.

Er wordt gegund op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Deze aanbesteding bestaat uit een aantal fases en stappen:
Fase 1, Selectiefase
In de selectiefase tonen geïnteresseerde leveranciers aan dat zij geschikt zijn om de opdracht uit te
voeren. Dit doen zij door het tijdig en compleet aanleveren van de gevraagde bewijsvoering op de
gestelde selectie eisen. Alle geschikt bevonden leveranciers gaan als geselecteerd deelnemer door naar
de volgende fase.
Fase 2, Toelichting vanuit de VRH
Een beschrijving van het gebruik en de vraagstelling is al opgenomen in dit aanbestedingsdocument. In
deze fase geeft de VRH aan de individuele leveranciers een toelichting op het gebruik. De huidige
hoogwerkers kunnen bekeken worden, er kunnen vragen worden gesteld over gebruik, bepakking,
indeling en er wordt een uitleg/demonstratie gegeven van de huidige hoogwerkers.
Fase 3, Voorlopige aanbieding
Op basis van de vraagstelling brengen de geselecteerde deelnemers een voorlopige inhoudelijke
aanbieding uit. Tijdens een demonstratie tonen de leveranciers het aangeboden product. Op basis van
het voorlopige aanbod en de demonstratie maakt de VRH een rapport met aandachtspunten welke aan
de betreffende leverancier wordt aangeboden.
Fase 4, Inhoudelijke bespreking en afstemming
Met de voorlopige aanbieding en het rapport met aandachtspunten gaat de VRH in gesprek met de
individuele leveranciers. Doel van dit gesprek is om de leverancier input te leveren waarmee de
aanbieding zo kan worden bijgesteld dat deze zo goed mogelijk zal aansluiten op de wensen en het
gebruik van de VRH.
Fase 5, Definitieve aanbieding
Het is uiteindelijk de leverancier die op basis van alle informatie zijn definitieve aanbod uitbrengt.
Fase 6, Beoordeling en gunning
Op basis van het definitieve aanbod beoordeelt de VRH de aanbiedingen. De aanbieding met de hoogste score (beste prijs-kwaliteitsverhouding) is de aanbieding waaraan gegund wordt. Na de aanbesteding volgt het proces van opdrachtverstrekking, afstemming, aflevering en ingebruikname.

Bron: Tenderned woensdag 26 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276979

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *