Zeven natuurbrandvoertuigen CCFM – Brandweer Twente – Aanbestedingsnieuws

Zeven natuurbrandvoertuigen CCFM – Brandweer Twente

Foto: Sides.fr

Veiligheidsregio Twente (VRT) is op zoek naar een opdrachtnemer die zeven natuurbrandvoertuigen (CCFM) met kleine tankwagencapaciteit kan bouwen en leveren.
CCFM is de Franse afkorting voor: ‘Camion Citerne Feux de Forêt Moyen’; vrij vertaald is dit een bosbrandbestrijdingsvoertuig met medium tankcapaciteit; Een CCFM is een natuurbrandbestrijdingsvoertuig gebouwd volgens de daarvoor geldende Franse norm (NF S 61-518 COMPIL) met een tankcapaciteit van 4.000 liter water.

Brandweer Twente heeft in 2019 reeds een zestal CCFM voertuigen aangeschaft. De nu uitgevraagde CCFM voertuigen dienen vanuit het oogpunt van operationele uitwisselbaarheid, bediengemak, vakbekwaamheid van het bedienend personeel en het (technisch-) beheer zoveel als mogelijk qua uiterlijk, uitvoer, inrichting, techniek, prestaties en bediening aan te sluiten bij de reeds aanwezige zes stuks CCFM voertuigen binnen Twente. De voertuigen worden uitgevraagd exclusief de benodigde operationele bepakking en exclusief het onderhoud; in beide zal door de aanbestedende dienst zelfstandig worden voorzien.
De hierbij uitgevraagde CCFM voertuigen dienen vanuit het oogpunt van operationele uitwisselbaarheid, bediengemak,
vakbekwaamheid van het bedienend personeel en het (technisch-) beheer zoveel als mogelijk qua uiterlijk, uitvoer,
inrichting, techniek, prestaties en bediening zo mogelijk identiek, doch in ieder geval gelijkwaardig te zijn en aan te sluiten
bij de reeds aanwezige zes stuks CCFM voertuigen binnen Twente.

Om alle mogelijke Inschrijvers zich een goed en compleet beeld te kunnen laten vormen van de huidige reeds in gebruik zijnde CCFM voertuigen binnen Twente is het mogelijk om via de contactpersoon een afspraak te maken voor een schouw op locatie.
Deze schouw op locatie dient plaats te vinden in de periode 19 september 2022 – 26 september 2022.
Vragen voortkomende uit deze schouw kunnen enkel en alleen gesteld worden via de Nota van Inlichting. Het doel van deze aanbesteding is om een overeenkomst voor een vastgestelde overheidsopdracht te sluiten met een opdrachtnemer. De contractduur van de overeenkomst loopt tot 31 mei 2024, zijnde de uiterste leverdatum van de zeven voertuigen. Deze overeenkomst kan door de VRT niet worden verlengd. De VRT streeft ernaar de opdracht op uiterlijk 22 december 2022 (definitief) te hebben gegund. Ingangsdatum voor de overeenkomst is voorzien op 1 januari 2023. De aanbestedende dienst voert een openbare aanbesteding. De opdracht zal worden verstrekt aan de aanbieder die de offerte met de “beste prijs-kwaliteitsverhouding” heeft ingediend.

Bron: Tenderned zondag 11 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271891

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *