Beeldproductie (radio- en tv-commercial) Nederlandse Veteranendag 2023 e.v. – Aanbestedingsnieuws

Beeldproductie (radio- en tv-commercial) Nederlandse Veteranendag 2023 e.v.

Foto: © veteranendag.nl

De Nederlandse Veteranendag, een onderdeel van de stichting Nederlands Veteraneninstituut, heeft als doel het bestendigen en bevorderen van maatschappelijke erkenning en waardering voor alle Nederlandse veteranen. Dat wordt onder andere gedaan door het organiseren van het jaarlijkse nationale evenement “De Nederlandse Veteranendag”, altijd op de laatste zaterdag van juni in Den Haag. Het evenement bestaat uit een openingsceremonie in de Koninklijke Schouwburg, een medaille uitreiking aan veteranen, een defilé voor Z.M. de Koning in het centrum van Den Haag en een grote publieksmanifestatie op het Malieveld. De Nederlandse Veteranendag wordt doorgaans bezocht door 90.000 tot 100.000 mensen.

Binnen de projectorganisatie NLVi (Stichting het Nederlands Veteraneninstituut, onder auspiciën van het Nationaal Comité Veteranendag) opereert een campagneteam dat op het gebied van publiciteit wordt bijgestaan door meerdere externe bureaus, waaronder een beeldproducent, media-inkoopbureau en vormgever. Ieder jaar wordt voor de publiekscampagne een nieuwe rtv-spot ontwikkeld, in te zetten de week voor Veteranendag. Daarnaast speelt de witte anjer als publiek symbool van erkenning en waardering voor veteranen een belangrijke rol in activiteiten en sommige campagne-uitingen.

De primaire doelgroep van de media- en publiciteitscampagne van de Nederlandse Veteranendag is het algemeen Nederlandse publiek van 15 tot 75 jaar. Ook wordt er op enkele specifieke doelgroepen ingezet, bijvoorbeeld binnen het onderwijs. Veteranen zelf vormen geen doelgroep, maar moeten zich wel kunnen herkennen in (delen van) de campagne.

Doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst die naar verwachting in per 1 januari 2023 ingaat en eindigt van rechtswege na afloop van een periode van twee jaar te rekenen vanaf de ingangsdatum. Daarenboven behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de dienstverleningsovereenkomst driemaal met één jaar te verlengen.

De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver met de EMVI, gelet op: kwaliteit en prijs.

Bron: Tenderned zondag 11 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271865

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *