Zestien tankautospuiten Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek – Aanbestedingsnieuws

Zestien tankautospuiten Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Foto: Zieglerbrandweertechniek

De aanbestedende dienst, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) is op zoek naar een opdrachtnemer die zestien uniforme tankautospuiten kan leveren inclusief het bijbehorende onderhoud. In de VRGV wordt samengewerkt door de zeven gemeenten in de regio (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren), de brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) levert vanuit twaalf brandweerkazernes de brandweerzorg in de regio. De tankautospuiten zijn geschikt om taakstellingen op het gebied van brandbestrijding, hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en incidentbestrijding waterongevallen uit te voeren.
Met deze opdracht wil VRGV  toegroeien naar standaardisering van haar voertuigenbestand. Indien tijdens de looptijd van de af te sluiten raamovereenkomst de VR nog een TS wenst af te nemen dan is dit mogelijk.

De looptijd van de overheidsopdracht voor de levering van zestien TS-en en wordt aangegaan voor de duur van vijf jaar. Binnen die vijf jaar kan de VRGV één extra TS afnemen. De onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor in principe de duur van vijftien jaar. Voor de aanbesteding van de Opdracht hanteert de Aanbestedende Dienst de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Deze keuze komt overeen met het inkoopbeleid van de VRGV.

De uiterste datum voor het indienen schriftelijke vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen is gesteld op 6 juni 2022 vóór 12:00. Wel kort voor zestien TS-en (volgens AN)  maar daar is hemelvaartsdag debet aan. De aanbesteding verscheen op 25 mei 2022 één dag voor hemelvaart. Bijna standaard geldt de dag na hemelvaart als “verplichte snipperdag” en daarna was het weekend. Aanbesteder zegt daarover “Let op: de planning is heel ruim opgesteld dit betekent dat wij geen uitstel verlenen op eventuele uitstelverzoeken”.

De inschrijver die de fictief laagste inschrijfprijs heeft zal worden verzocht om een referentievoertuig aan te wijzen. Twee beoordelaars zullen dit referentievoertuig beoordelen en controleren of deze voldoet aan de vereisten. Indien blijkt dat het
referentievoertuig aan deze minimale eisen voldoet zal de inschrijver uitgenodigd worden om met dit referentievoertuig naar Hilversum te komen om daar een praktijktest uit te laten voeren. Deze praktijktest vindt plaats in de week van 7 november 2022. Alle Inschrijvingen die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door de aanbestedende dienst geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned  woensdag 25 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262448

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *