Realisatie Enexis locaties Emmen en Hengelo – Aanbestedingsnieuws

Realisatie Enexis locaties Emmen en Hengelo

Al meer dan 100 jaar beweegt Enexis Groep zich midden in de samenleving waar zij zorgt voor een betrouwbare energievoorziening en waar zij energie gerelateerde diensten levert.

Het project in deze aanbesteding omvat de nieuwbouw realisatie van een kantoorgebouw, een bedrijfsruimtegebouw en een terreininrichting voor de locaties Hengelo en Emmen in een bouwteamverband waarbij het Definitief Ontwerp door de inschrijver verder wordt uitgewerkt naar een uitvoeringsgereed ontwerp. Aansluitend zal de inschrijver de realisatie van het project op beide locaties op zich nemen. Dit betreft de casco realisatie, de E&W-installaties, de transport installaties, de duurzaamheidsmaatregelingen, het inbouwpakket van het bedrijfsruimte gebouw, de terreininrichting en mogelijk de nodige
voorbereidingen voor het inbouwpakket van het kantoorgebouw. Het inbouwpakket van het kantoorgebouw betreft vooralsnog geen onderdeel van deze projectscope. Het besluit om dit alsnog toe te voegen aan de scope zal later worden genomen. Afstemming over aansluiting van het inbouwpakket op het casco behoort wel tot de omvang van de opdracht. De uitwerking van het Uitvoeringsgereed Ontwerp en de realisatie van de nieuwbouwontwikkeling zullen voor beide locaties gelijktijdig worden opgepakt. Voor beide locaties is het Programma van Eisen opgesteld op basis van onderstaande uitgangspunten:
• casco kantoorruimte ca. 2.000 m² BVO, verdeeld over twee bouwlagen;
• ingerichte bedrijfsruimte ca. 1.700 m² BVO;
• onoverdekte buitenopslag ca. 2.000 m² ten behoeve van opslag van materialen (o.a. grote kabelhaspels), milieustraat en stalling van bedrijfsvoertuigen;
• ca. 130 parkeerplaatsen op maaiveld voor personenwagens en bestelwagens;
• perceel: ca. 14.000 m² – 15.000 m²;
• logistiek: gescheiden verkeerstromen voor personenwagens (één in-/uitrit) en vrachtverkeer (één in-/uitrit);
• duurzaamheid en marktconformiteit zijn belangrijke uitgangspunten voor de regiovestigingen van Enexis.

Voor de realisatie van de nieuwbouwontwikkeling kantoorgebouw met bedrijfsruimte gebouw is een taakstellend budget per locatie vastgesteld. Het budget voor dit project is vastgesteld op €15.600.000,- excl. BTW, waarvan: €7.600.000,-voor locatie Emmen en €8.000.000,- voor locatie Hengelo. Onder dit budget zijn de werkzaamheden voor de casco realisatie, de E&W- installaties, de transport installaties, de duurzaamheidsmaatregelingen, het inbouwpakket van de bedrijfsruimte en de terreininrichting opgenomen. Tevens behoort het uitwerken van het Definitief Ontwerp naar een Uitvoeringsgereed Ontwerp tot de werkzaamheden van de
inschrijver en daarmee onder het taakstellend budget. De benodigde omgevingsvergunningen voor de nieuwbouwontwikkeling voor beide locaties Hengelo en Emmen zijn reeds afgegeven. Alle benodigde vergunningsaanvragen en/of ontheffingen
voor de Uitvoeringsgereed Ontwerp fase en de Realisatie fase behoren tot de werkzaamheden van de inschrijver en het bovengenoemde budget. Ten slotte is er een gedeeltelijke verantwoordelijkheid tussen de aanbestedende dienst
en de inschrijver voor de nodige activiteiten en de realisatie van de eisen ten aanzien van het behalen van een Breeam-In-Use Very Good certificaat. Enexis zal na de realisatie van beide locaties een Breeam-In-Use certificaat gaan aanvragen.

Aanbesteder voer een openbare versnelde Procedure uit. Het doel van deze offerte-aanvraag is het selecteren van één inschrijver op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) voor het realiseren van een Enexis regiokantoor
met een bedrijfsruimte voor de locaties Hengelo en Emmen.

Bron: Tenderned vrijdag 27 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262574

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *