Bouwteam voor turbulent Huizen (herinrichtingen) – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam voor turbulent Huizen (herinrichtingen)

Foto: Pixabay.com

De gemeente Huizen vind dat de wereld steeds meer turbulent, onvoorspelbaar, chaotisch en ambigu wordt. Corona,
oorlog, onzekerheid en angst. Nodig zijn: goede onderlinge relaties. Want goede relaties leiden tot goede prestaties. Samen is het sleutelwoord.

Huizen nodigt u uit om een offerte uit te brengen met betrekking tot ‘multidisciplinair bouwteam’. Deze aanbesteding betreft een raamovereenkomst met twee partners. Binnen de af te sluiten raamovereenkomsten worden in overleg met de partners nadere overeenkomsten (NOK) afgesloten. De scope ziet op projectmatige multidisciplinaire werken (riool en wegen) in de vorm van een bouwteam tot een waarde van circa €500.000,-. Niet tot de scope behoren inspecties (deze mogen nooit door de uitvoerende partij zelf plaatsvinden vanwege de scheiding van belang) en regulier (niet-multidisciplinair) onderhoud aan riolen en wegen.

De raamovereenkomst loopt vanaf 1 september 2022 tot 01 september 2024 en kan twee keer met één jaar verlengd worden. De maximale waarde is €5.000.000,-. Gezien de onvoorspelbaarheid kan Huizen geen exacte omzetgarantie geven. Het doel is om – indien nodig – snel en adequaat een bouwteam te formeren, samen oplossingen te ontwerpen en die te realiseren. Deze
aanbesteding is extreem eenvoudig qua opzet. Inschrijven kost weinig tijd en moeite. Een teamassessment bepaalt uiteindelijk de winnaars.

Huizen definieert de scope van een nieuw project. Op basis van een ruwe schets of SO en een begroting (tot circa €500.000,-) besluit de gemeente of zij een project als bouwteam oppakt. Tot de scope van een NOK behoren (niet limitatief) het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en opleveren van:

 • Vervangen riolering (integraal) incl. herstel bovenliggende verharding;
 • Herstellen/verbeteren/vervangen rioolpersleidingen en appendages (afsluiters, ontluchters enzovoorts);
 • Onderhoud en aanleg van drainage;
 • Verwijderen, leveren en aanbrengen van kolken, alsmede reinigen van kolkleidingen (obv resultaten inspectie);
 • Diverse werkzaamheden aan duikers als onderdeel van het oppervlaktewatersysteem;
 • Het verrichten van civiele werkzaamheden aan/op/bij rioolgemalen incl. verwijderen;
 • Renoveren en/of vervangen van putten incl. eventueel benodigde hulpvoorzieningen (pompen, damwand enz);
 • Engineering van voorkomende werkzaamheden;
 • Digitaal aanleveren (revisie)gegevens;
 • Het uitvoeren van het integrale omgevingsmanagement (o.a. coördinatie nood- en hulpdiensten, kabels en leidingen, bouw- en publiekscommunicatie, verkeersmanagement, conditionering, vergunningen, input voor bestuurlijk overleg) Indien gewenst nazorg of een onderhoudsperiode.

De eerste nadere overeenkomst (Rokerijweg) wordt gegund samen met de raamovereenkomst. Op iedere nadere overeenkomst
zijn de inkoopvoorwaarden van de gemeente van toepassing.

Het gunningscriterium is beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).  Na de eerste beoordeling van de inschrijvingen via Tenderned houden wij teamassessments met de vier hoogst scorende inschrijvers. Het teamassessment is doorslaggevend en bepaalt de twee voorlopige winnaars. Om transactiekosten te beperken worden de assessments gedaan met de top 4 van de beoogde winnaars. De sleutelfunctionarissen (ontwerpleider, uitvoerder) die deelnemen aan het assessment moeten ook als zodanig ingezet worden bij de uitvoering. De bij inschrijving ingediende score van de teameffectiviteit moet bij de eerste verlengingsoptie minimaal behaald worden. De meting bij het assessment mag daarvan afwijken.

Voor de prijsvorming van deze aanbesteding dient u uit te gaan van de bestaande situatie die bovengronds (gerenoveerd) precies hetzelfde dient terug te komen. U bepaalt conform het inschrijfformulier uw prijzen voor de ontwerp- en voorbereidingsfase, de uitvoering en de oplevering. Vergeet niet om ook de begroting en de planning voor de eerste NOK
(Rokerijweg) mee te sturen.

Het werk betreft de Rokerijweg tussen Ambachtsweg en Havenstraat. Vervolgprojecten die de gemeente Huizen heeft klaarstaan, onder voorbehoud:

 • Aanpassen persleiding Crailoseweg (1500 meter, nieuwe persleiding)
 • Vervanging riolering ’t Harde (gemengd riool eruit, gescheiden erin, 1500 meter, incl
 • Verharding en stukje herinrichting)
 • Vervangen riolering Visserstraat/Vletstraat
 • Vervangen riolering Noorderweg

Houten besluit met: Twijfelt u of uw bedrijf deze opgave wel aankan? Zijn uw medewerkers hier wel volwassen genoeg voor? Bedenkt u zich dan tweemaal voordat u inschrijft op deze tender. Vertrouwen komt te voet, maar vertrekt per paard.

Bron: Tenderned woensdag 25 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262422

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *