Zeeland wil extra onderhoud aan de Sloebrug – Aanbestedingsnieuws

Zeeland wil extra onderhoud aan de Sloebrug

Laatst geupdate op februari 2, 2021 door redactie

De provincie Zeeland was al in oktober begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de Sloebrug in Vlissingen. Die werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van nieuwe ankerplaten en een nieuw stuk betonnen fundering. Om dat te kunnen doen, is in de brugkelder een werkomgeving ingericht. Nog voor de werkzaamheden goed en wel begonnen zijn berichtte de provincie al bezig te zijn met wat er nog meer aan werkzaamheden nodig is.

Op 20 oktober berichtte de provincie dan ook dat de werkzaamheden maximaal 14 dagen zouden duren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Rowij Bouwchemie BV uit Oosterhout en die startte zondag 8 november 22:00 uur met dewerkzaamheden voor een duur van maximaal veertien dagen. Op 3 november 2020 echter, nog voor de werkzaamheden begonnen bericht de provincie al dat er onderzoek is gedaan naar de noodzaak van aanvullende werkzaamheden. Slim, want de brug is nu gesloten voor het scheepvaartverkeer en schepen moeten om via de Noordzee, behoorlijk onwenselijk. Dus alles wat er nog kan, moet je nu doen. Dat lijkt ook de instelling van Zeeland.

Sloebrug te Vlissingen ©Zeeland 2020

“Bovendien heeft de Provincie laten onderzoeken of er naast de herstelwerkzaamheden ook andere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Dat blijkt mogelijk te zijn, met name voor wat betreft de vervanging van de slijtlaag. Door de verschillende werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren hoeft de Sloebrug volgend jaar niet gestremd te worden.”

Aanbestedingsnieuws is naar aanleiding van deze berichten op TenderNed gaan kijken en vonden geen aanbesteding hiertoe. Wel was er een aanbesteding voor het vervangen van de elektrotechnische installatie en PLC besturing. Die dateerde al vanuit juni en is gegund aan Agidens Infra Automation BV. uit Gorinchem voor €220.000

Daarop is Aanbestedingsnieuws gaan kijken in de raadsinformatie. In 2018 verscheen er een raadsbrief waaruit bleek dat er groot onderhoud aan de brug nodig is, ondanks dat er al in 2017 aan de brug werd gewerkt. Dat jaar was er ook een incident mee. In 2017 werd een oudere dame op de fiets mee opgeheven met de brug, zo berichtte HV Zeeland.

Vlissingen bleek daar wel informatie over te hebben. In 2015 is door de provincie aangegeven dat er groot onderhoud aan de Sloebrug noodzakelijk is. In 2015 was er geen financiële ruimte om dit te realiseren. Het noodzakelijke groot onderhoud is gemeld in de kadernota. De uitvoering van het werk heeft nooit ter discussie gestaan. […]

Conform afspraak is er in 2017 gestart met het conserveren van de Sloebrug in opdracht van de Provincie Zeeland. Dit werk bestaat uit 3 fasen: onderzijde dek (fase 1). De uitvoeringsperiode van fase 1 heeft gelopen van 27 februari 2017 tot en met 31 maart 2017. Deze heeft gelijk gelopen met de
verlaging van het peil in het Kanaal door Walcheren. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gestart. Door de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden van fase 1 en 2 vertraagd. Tevens is de steigerbouwer in gebreke gebleven. Deze is inmiddels door de hoofdaannemer in gebreke gesteld

En in september van dit jaar berichtte Infrasite dat er uit onderzoek is gebleken dat er speling zat op de ankerplaten van de Sloebrug. Een opdracht is er dus nog niet en hangende de geen-opdracht is praten volgens Inkoopadvies centrum PIANOo niet verboden. Een mooi moment om even contact op te nemen met de provincie Zeeland?

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198565;section=1#detail-publicatie:linkS5

Zie ook de redactionele noot “Denk aan de schippers” in Brief over kostenoverschrijdingen bij DBFMO verschenen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *