Dienstverlening Coronateststraten Schiedam – Aanbestedingsnieuws

Dienstverlening Coronateststraten Schiedam

Plattegrond teststraat Schiedam. Plattegrond: Gemeente Schiedam

In Schiedam is op 15 maart voor het eerst een besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld bij een inwoner. De maanden daarop volgend is COVID-19 onderdeel geworden van de dagelijkse manier van leven.

Gemeente Schiedam heeft in het tweede kwartaal van 2020 in Schiedam een zgn. teststraat georganiseerd. Dit was een teststraat waar feitelijk 3 straten aanwezig waren waar mensen getest konden worden op Covid-19. Deze teststraat was gesitueerd nabij de sporthal Margriet. Deze straat is succesvol geweest gedurende een aantal maanden.Op deze locatie is de GGD verantwoordelijk voor alle zorggerelateerde dienstverlening en de gemeente verantwoordelijk voor alle overige dienstverlening.
Al snel bleek dat opschaling naar meer teststraten noodzakelijk was. Gemeente Schiedam heeft de testlocatie bij de Margriethal ontmanteld en heropgebouwd in de Fokkerstraat. In de Fokkerstraat zijn nu 6 teststraten beschikbaar die allen operationeel zijn ma t/m zat van 08.30 uur tot 17.00 uur en op zondag van 09.30 uur tot 1700 uur. Op feestdagen is men ook geopend. De testcapaciteit per straat is op dit moment  20 testen per uur (in totaal nu dus 120 testen per uur). Over een à twee weken komt er nieuwe systematiek/ werkwijze waarin het aantal wordt opgeschroefd tot 50% meer testen. Dit heeft geen invloed op de door de gemeente uitgevraagde dienstverlening (voor zover dit nu in te schatten is), maar wel op op bezetting van de GGD (buiten onze scope).   Dagelijks zijn er ongeveer 20 mensen werkzaam in de teststraat die direct of indirect hun bijdrage leveren aan het bestrijden van het Covid-19 virus.
In de teststraten verlenen nu verschillende partijen hun diensten. De GGD uiteraard tbv het uitvoeren van de testen, maar denk ook aan de verkeersbegeleiding, de schoonmaak en beveiliging. De gemeente Schiedam is verantwoordelijk voor het leveren van deze diensten. Per 14 januari 2021 wil de aanbestedende dienst voor deze diensten door middel van aanbesteding contracten sluiten met partijen die haar kunnen ondersteunen.

De verwachting is dat in de komende periode ook de openingstijd verruimd zal worden naar de avond (tot 20.00 uur). Dit wordt door de GGD bepaald op basis van de noodzakelijk capaciteit. Het is nog niet duidelijk wat de opkomst van snelteststraten voor gevolg heeft voor deze teststraat. Mogelijk gevolgen kunnen zijn het afschalen van de teststraat, ombouwen naar snelteststraat en/of op een andere locatie een snelteststraat openen. Daarnaast is er een gerede kans dat deze teststraten, zodra er een vaccin beschikbaar is, getransformeerd worden naar vaccinatiestraten.

De Aanbestedende dienst is op zoek naar partijen die haar kan ondersteunen in deze Coronatijd. Daarom zoekt zij voor haar testlocatie partijen die diensten kunnen leveren op het terrein van operationele algehele aansturing van de locatie, de beheersing van de doorstroming van de te testen burgers en schoonmaak van de locatie (exclusief de teststations). De opdracht is opgedeeld in 3 percelen, te weten:

  1. Schoonmaakdienstverlening;
  2. Ontvangst en (verkeers)veiligheid;
  3. Locatiemanagement.

Per perceel wenst de aanbestedende dienst een raamovereenkomst te sluiten voor ten minste 1 jaar met één opdrachtnemer. Het is toegestaan om voor meerdere percelen een inschrijving te doen.

Bron: Tenderned 6 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210874

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *