Zandvoort laat zich door Amsterdam niet dwingen inzake restafval – Aanbestedingsnieuws

Zandvoort laat zich door Amsterdam niet dwingen inzake restafval

Foto: Pixabay.com

Het contract van de gemeente voor de verwerking van huishoudelijk restafval bij AEB loopt nog ongeveer 2 jaar, tot en met 31 december 2022. Rekening houdende met de aangekondigde verkoop van AEB en de noodzakelijke doorlooptijd van een Europese aanbesteding hebben de gemeenten met eenzelfde AEB-restafvalcontract een extern bureau (IPR Normag) de opdracht gegeven een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de restafvalverwerking per 2023 opnieuw onder te brengen bij een derde partij. Er worden vier strategische opties verkend: (1) verlengen van de huidige contracten,

(2) aanbesteding aan de markt (met varianten: gezamenlijk met andere gemeenten waaronder ook Amsterdam),

(3) deelnemen in een overheid gedomineerde verwerkingsorganisatie (bv HVC of Omrin) en

(4) andere strategische opties zoals een eigen verwerkingsinstallatie.

Amsterdam heeft de voorbereiding voor een Europese aanbesteding (optie 2) reeds gestart en alle gemeenten met een AEB-contract uitgenodigd aan te sluiten bij dit initiatief voor een gemeenschappelijk inkooptraject. Hierbij is aangegeven dat uiterlijk 19 december de keuze voor meedoen of niet meedoen bekend moet zijn om in alle fases van dit traject betrokken te worden. Het college van Zandvoort wil meer tijd nemen om tot een afgewogen keuze te komen en wil ook de raad meenemen in deze keuze. Daarnaast wordt de eigen organisatie van Haarlem/Zandvoort samen met Spaarnelanden in staat geacht om zelfstandig tot een goede aanbesteding te komen, indien later
eventueel gekozen zou worden voor optie 2. Om deze redenen gaat het college niet in op de uitnodiging van Amsterdam.

Wanneer het college komt tot een keuze voor de verdere uitwerking van een van de verschillende strategische opties dan zal deze keuze worden vastgesteld middels een collegebesluit. Deze zal ter informatie gestuurd worden naar de raad. Ook wanneer op basis van de uitwerking van de optie daadwerkelijk een inkooptraject wordt gestart zal de raad hierbij worden betrokken. De verwachting is dat aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 meer duidelijkheid kan worden gegeven.

Bron: Gemeente Zandvoort

https://zandvoort.raadsinformatie.nl/document/9462206/1/Raadsinformatiebrief%20toekomst%20verwerking%20huishoudelijk%20restafval

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *