Brand- en braakwerende opslagmiddelen Belastingdienst, IUC belastingdienst – Aanbestedingsnieuws

Brand- en braakwerende opslagmiddelen Belastingdienst, IUC belastingdienst

Foto: pixabay.com

Deze marktconsultatie is een voorbereiding op de aanbesteding voor brand- en braakwerende opslagmiddelen. Binnen de scope vallen kluizen, datakluizen, autokluizen, afstortkluizen en wapenkluizen. De wijze van openen van de kluizen kan verschillen per aanvraag (sleutel, met code,
met (rijks)pas of een combinatie van deze . De nadruk binnen deze scope ligt op de opslagmiddelen voor papier en data. Het betreft catalogusproducten, maar in enkele gevallen is maatwerk nodig om goede invulling te geven aan de behoefte. Denk hierbij aan opslagmiddelen
voor C2000-devices (inclusief oplaadmogelijkheid) met meerdere vakken zodat een device per vak kan worden opgeslagen. Ook valt binnen de scope het correctief onderhoud op de opslagmiddelen (in het verleden nog geen 5% van de omzet) en installatie. Installatie vind zowel plaats op kantoren van Belastingdienst, Douane, FIOD en Domeinen, maar ook bij medewerkers thuis en in voorkomende gevallen in voertuigen. In een enkel geval is preventief onderhoud onderdeel van de raamovereenkomst. De waarde van de aan te besteden raamovereenkomst is op dit moment geraamd op €250.000,-  exclusief BTW over vier jaar. Dit betreft een raming waaraan geen rechten zijn te ontlenen.

Het IUC kiest ervoor om openbaar de marktconsultatie te publiceren en de marktpartijen in eerste instantie schriftelijk te vragen om deel te nemen. Naar aanleiding van de ingezonden antwoorden op de vragen kan hierna mogelijk nog een mondelinge ronde worden georganiseerd via video-overleg. Deze marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van marktpartijen in het kader van een mogelijke toekomstige aanbesteding. Evenmin vindt op enige wijze uitsluiting van bij de marktconsultatie betrokken partijen plaats in een mogelijke aanbesteding. De resultaten van de marktconsultatie kunnen worden verwerkt in aanbestedingsdocumenten, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de deelnemers van de marktconsultatie.

De vragen hebben betrekking tot de scope van de opdracht, maatschappelijk verantwoord ondernemen – Energie en Klimaat, maatschappelijk verantwoord ondernemen – Materialen, Grondstoffen en Circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen – Sociale aspecten. Kortom kunt u leveren wat gevraagd wordt en hoe kijkt u tegen maatschappelijk veranntwoord ondernemen aan. 

Bron: Tenderned 27 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212875

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *