Omgevingsdienst Haaglanden wil VTH-systeem aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Omgevingsdienst Haaglanden wil VTH-systeem aanbesteden

Omgevingsdienst Haaglanden is begonnen met de voorverkenning van een nieuw
VTH-systeem. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 dat recent naar de gemeenteraad in Den Haag is gestuurd. De inkoopafdeling is in de aanloop naar een aanbesteding ter vervanging van het huidige en verouderde Squit XO.

Op het gebied van de inrichting van het ICT-landschap en de aansluiting op de bestaande landelijke systemen zijn ook in 2019 de nodige stappen gezet waarbij de architectuur en de business intelligence geoptimaliseerd zijn ter voorbereiding op de komst van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet (Ow) met daaraan gekoppeld het DSO zorgen ervoor dat op dit vlak blijvende inspanningen noodzakelijk zullen zijn. De ODH zal hierop moeten aansluiten en meebewegen in de ontwikkelingen. Het DSO voorziet in de digitale ondersteuning van de Ow

Bron: BZK 2017

Het DSO is een geordend en verbonden geheel van afspraken, ICT-voorzieningen, registraties, gegevensverzamelingen en bronnen. Met dit systeem kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het gebruik van de Ow. Het systeem wordt zo opgezet dat alle informatie voor iedereen snel inzichtelijk is.

De ODH dient zich in dit kader te richten op twee belangrijke aspecten: het (1) beschikbaar hebben van de juiste informatie (data) op de juiste wijze en op het juiste moment voor de gebruikers en (2) het op de juiste wijze kunnen beschikbaar stellen (ontsluiten) van deze data. De digitale toekomst van gegevensopslag zal daarbij vooral geo-georiënteerd zijn. Locatiegegevens zullen de ingang zijn tot alle gegevens die erover bekend (moeten) zijn.

Bron: Den haag, 19 mei 2020

Zie ook: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8758366/1

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *