Zaanstad besteedt total engineering nieuwbouw zwembad de Slag aan – Aanbestedingsnieuws

Zaanstad besteedt total engineering nieuwbouw zwembad de Slag aan

Foto: pexels.com

De gemeente Zaanstad heeft op Tenderned een aanbesteding geplaatst voor de Total Engineering van de nieuwbouw van zwembad De Slag op sportpark Hoornseveld in Zaandam Zuid. Onder Total engineering wordt verstaan alle advieswerkzaamheden voor een bouwproject, zoals architect, constructeur, installaties, bouwkundige kostenraming, ontwerp van aanpalende openbare ruimte, mogelijke ondersteuning tijdens de uitvoering in overleg en andere gerelateerde aspecten. De uitvoering en de realisatie valt buiten de scope van de opdracht. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is november / december 2019.

Het college van B&W wil het nieuwe zwembad De Slag laten bouwen op Sportpark Hoornseveld. Deze locatie blijkt na uitgebreid onderzoek in Zaanstad-Zuid het meest geschikt. Door efficiënter met de beschikbare ruimte voor sportvoorzieningen in Zaanstad om te gaan, komt er op andere plekken in Zaandam ruimte voor woningbouw, zoals op de huidige locatie van De Slag, en op andere sportparken. Tegelijkertijd wil de gemeente een kwaliteitsslag maken voor het sportpark Hoornseveld en de toekomstige woningbouw. Daarmee past deze investeringvoor een nieuw zwembad  bij de groei van de stad en de ambities die Zaanstad heeft met MAAK.Zaanstad.

Het gaat bij deze engineeringsopdracht dus om:

  • Voorontwerp inclusief gespecificeerde kostenraming;
  • Definitief ontwerp inclusief gespecificeerde kostenraming;
  • Technische ontwerp/bestek inclusief gespecificeerde kostenraming;
  • Uitvoeringsgereed Ontwerp inclusief gespecificeerde kostenraming;
  • Uitvoering en oplevering (directievoering gemeente) met ondersteuning van de opdrachtnemer;
  • Ondersteuning bij de aanbesteding van de bouw in relatie tot de verschillende nota.

Bron: Tenderned 20 mei 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/165766

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *