Zaak- en archiefsysteem en DMS/RMA Waterschap Noorderzijlvest – Aanbestedingsnieuws

Zaak- en archiefsysteem en DMS/RMA Waterschap Noorderzijlvest

Foto: Pixabay.com

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilige dijken en kades, schoon water, gezuiverd afvalwater en voldoende water in elk seizoen. De aanbestedende dienst noemt deze opdracht: Leveren, implementeren en hosten op basis van SaaS van een Zaak- en Archiefsysteem t.b.v. het Zaakgericht werken.
Het waterschap Noorderzijlvest wil een duurzame samenwerking aangaan om het zaakgericht werken en de digitale dienstverlening te ondersteunen met een gebruiksvriendelijk zaak- en archiefsysteem. Het Zaak- en Archiefsysteem voorziet (globaal) in onderstaande functionaliteiten, die uiteenvallen in een tweetal onderdelen: frontoffice en midoffice. Deze indeling in functionele onderdelen staat echter los van het daadwerkelijke aantal applicatie(modules)s waaruit het aangeboden zaak- en
archiefsysteem bestaat. Inschrijver dient alle onderdelen aan te bieden.
• Frontoffice

o Klantcontactsysteem (KCS), incl. klantbeheer (burgers, bedrijven, instellingen).

• Midoffice

o Zaak- en Archiefsysteem, incl. zaakgerelateerd document-/recordsmanagement (DMS / RMA).
o Broker (ESB), incl. adapters (koppelingen) t.b.v. Externe Integratie.
o Gegevens- en zakenmagazijn.

De plaats van uitvoering van de opdracht is de hoofdlocatie van de aanbestedende dienst te Groningen. De aanbestedende dienst raamt de waarde van de opdracht in ieder geval hoger dan €215.000,- exclusief BTW. De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is vier jaar met driemaal de mogelijkheid tot een verlenging met twee jaar. De aanbestedende dienst doorloopt in deze aanbesteding een openbare procedure. De aanbestedende dienst wenst de opdracht te gunnen op grond van de economisch meest voordelige inschrijving vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 7 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271359

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *