Multifunctioneel centrum Tytsjerk – Aanbestedingsnieuws

Multifunctioneel centrum Tytsjerk

Multifunctioneel centrum Tytsjerk. Impressie: © Gemeente Tytsjerksteradiel

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft het voornemen een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) te realiseren in het Friese dorp Tytsjerk. Aan het Noarderein 1 in Tytsjerk, tegenover de ingang van het park Vijversburg, is het dorpshuis Yn’e Mande (Met Anderen) gehuisvest in een karakteristieke kop-hals-romp boerderij. Deze boerderij en de naastliggende grond vormt de locatie voor het nieuwe MFC. De boerderij wordt geïntegreerde in het nieuwe MFC. Het MFC gaat huisvesting bieden aan: het dorpshuis Yn’e Mande, basisschool de Romte, kinderopvang van Kinderwoud en een gymzaal van de gemeente. Door architectenbureau Maas Kristinsson is een ontwerp gemaakt dat met de ontwerppartners is uitgewerkt tot een bestek met bijbehorende tekeningen.

Het doel van deze Aanbestedingsprocedure is te komen tot de gunning aan een opdrachtnemer voor het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden (perceel 1) en de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden (perceel 2) ten behoeve van de nieuwbouw van het MFC Tytsjerk.

Het MFC Tytsjerk wordt gesitueerd op de huidige locatie van dorpshuis Yn’e Mande. De huidige boerderij blijft voor het grootste deel staan en wordt grondig gerenoveerd zodat het ook in de toekomst huisvesting kan bieden aan het dorpshuis. Naast de boerderij wordt een nieuwe school, kinderopvang en gymzaal gebouwd. Dit gebouw wordt geïntegreerd in de boerderij
zodat deze samen één geheel vormen. Het volledige gebouw bestaat straks uit 2.675 m² bvo verdeelt over twee verdiepingen.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht wordt gegund dient het werk te realiseren binnen de uitgangspunten en de contractuele voorwaarden die in de overeenkomst en de bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen. In de gunningsfase worden de ontwerpdocumenten c.q. het bestek beschikbaar gesteld. De opdrachtgever ziet op de uitvoering van de opdracht toe door middel van directievoering en toezicht. Er is sprake van een traditionele bouworganisatievorm waarbij, op basis van bestek en tekeningen, een inschrijving wordt uitgevraagd. De uitvoering vindt naar verwachting plaats vanaf januari 2023 en het project dient vervolgens uiterlijk opgeleverd te worden in december 2023.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure in twee rondes. De aanbesteding wordt Europees via Tenderned bekend gemaakt. In de eerste ronde kan iedere geïnteresseerde aanbieder zich als gegadigde aanmelden. De aanbestedende dienst zal haar voornemen tot gunning bekendmaken aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving gelet op de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Alle werkzaamheden zijn vastgelegd in een bestek, waardoor er geen
ruimte is voor verschillende interpretaties.

Bron: Tenderned donderdag 8 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271557

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *