woonrijp maken Katwolderplein en Nachtegaalstraat Zwolle – Aanbestedingsnieuws

woonrijp maken Katwolderplein en Nachtegaalstraat Zwolle

Foto: Google Streetview

De ontwikkeling van het Katwolderplein is een belangrijk onderdeel van de grootschalige, ambitieuze herontwikkeling en herinrichting van de westelijke stadsentree van Zwolle. Dit gebied ligt precies tussen de historische Zwolse binnenstad en de belangrijkste toegangsweg voor
bezoekers, de A28. De afgelopen jaren is hier veel gebeurd. Zo is de wijk Kamperpoort gerevitaliseerd, is de infrastructuur grondig aangepast, is er grootschalige studentenhuisvesting gekomen, zijn een aantal historische panden opgeknapt en is verder de Rode-Torenbrug
aangelegd over de gracht. In 2016 is men gestart met de aanleg van het Katwolderplein, hier zijn aanliggend aan de noordzijde een bioscoop, supermarkt en parkeergarage gerealiseerd. In 2018 is men gestart met de overige bebouwing aan het Katwolderplein, hiervan is inmiddels gebouw “B” gereed en gebouw “C” nu in aanbouw , gelijktijdig wordt er ook gebouwd aan gebouw “Kop van Hoog” aan de Nachtegaalstraat.
In dit bestek wordt het Katwolderplein verder afgebouwd nadat de bebouwing (bouwblok C en gebouw “Kop van Hoog” aan de Nachtegaalstraat) dusdanig gereed is dat er gestart kan worden met de werkzaamheden aan de openbare ruimte (woonrijp maken). Door de verschillende opleverdata moet de aannemer er rekening mee houden dat de werkzaamheden het bouwtempo van bouwers moet volgen en de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. Zie ook: https://www.zwolle.nl/sites/default/files/2019-19-tek-wrm-katwolderplein-nachtegaalstraat.pdf

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

  • verrichten van sloop- en opruimingswerkzaamheden
  • uitvoeren van grondwerken
  • aanbrengen van riolering kolkaansluitingen (ca. 15 stuks)
  • aanbrengen van natuurstenen zitranden (ca. 31 m1)
  • aanbrengen van straatbaksteen verhardingen (ca. 2000 m2)
  • aanbrengen van asfaltverhardingen (ca. 250 m2)
  • aanbrengen van kantopsluitingen (ca. 200 m1)
  • aanbrengen van openbare verlichting (ca. 14 stuks)
  • aanbrengen van straatmeubilair

Planning
Aanbesteding:———————————- 15-01-2020
Opdracht:—————————————- eind januari 2020
Realisatie:————————————— maart 2020 t/m juli 2020
De data zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Beoogd aantal onderneming dat wordt uitgenodigd voor inschrijving is 3. Bij meer aanmeldingen
dan het beoogde aantal wordt er geloot conform de “Werkwijze-uitnodigen-meervoudigeonderhandse-aanbesteding-van-werken”,

U kunt zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding tot en met 26-11-2019.
Aanmelden kan uitsluitend via het “Aanmeldingsformulier onderhandse aanbesteding” op de website van de gemeente Zwolle. Hierbij dient de aanmelder duidelijk de kerncompetentie waar het betrekking op heeft, hoeveelheden en bedragen van de referentiewerken te vermelden.

Bron: gemeente Zwolle 13 november 2019 https://www.zwolle.nl/aanbestedingen

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *