woonrijp maken Simon Stevin Kazerne Ede – Aanbestedingsnieuws

woonrijp maken Simon Stevin Kazerne Ede

@ Gemeente Ede

De Simon Stevin Kazerne in Ede is momenteel bouwrijp gemaakt en de woningontwikkeling vordert gestaag.
Vanaf september 2021 is het noodzakelijk de bouwrijpfase gefaseerd om te vormen in Woonrijp (het uitvoeren van de definitieve terreinafwerking). Hiervoor was al een raamovereenkomst onderwerp van een aanbesteding, https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252463 en Woonrijp maken Simon Stevin Kazerne Ede .
Deze procedure is afgebroken en wordt nu opnieuw aanbesteed met nieuwe documenten en een nieuw bestek.

Het uit te voeren werk is gelegen op het Simon Stevin Kazerne terrein, gelegen aan de Nieuwe Kazernelaan / Verlengde Arnhemseweg te Ede. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Opnemen van bouwstraatverhardingen;
b. Grondwerkzaamheden;
c. Aanbrengen van kolken:
d. Aanleggen van riolering (kleine werkzaamheden);
e. Aanbrengen funderingslagen;
f. Aanbrengen kantopsluitingen;
g. Aanbrengen elementenverhardingen;
h. Aanbrengen betonverhardingen;
i. Aanbrengen halfverhardingen;
j. Aanbrengen straatmeubilair;
k. Aanbrengen groenvoorzieningen (bomen, beplanting, gazon etc.);
l. Nazorg groenvoorzieningen
m. Bijkomende werkzaamheden.
De gemeente zal zelf regie over het werk voeren tijdens de deelopdrachten.

Van de inschrijvers wordt verwacht/verlangd dat zij zich in kennis stellen van de lokale situatie /werkterrein van de opdracht.
Bezichtiging van de locatie(s) / het werkgebied kan op eigen gelegenheid plaatsvinden.

De opdrachtgever wil een raamovereenkomst aangaan met één opdrachtnemer voor de duur van ca. twee jaar zonder verlengingsmogelijkheden.
1. De nadere opdrachten worden verstrekt door middel van deelopdrachten
Als gunningscriterium wordt gehanteerd de “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI) op basis van de
“beste prijs-kwaliteitsverhouding” (BPKV).

Bron: Tenderned dinsdag 15 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252481

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *