Woningontwikkeling De Fellingen Leeuwarden – Aanbestedingsnieuws

Woningontwikkeling De Fellingen Leeuwarden

Illustratie: © Gemeente Leeuwarden

Middelsee omvat het hele gebied tussen de Overijsselselaan en het spoor Leeuwarden – Zwolle. Het Harinxmakanaal vormt de noordelijke grens en aan de zuidzijde wordt het gebied voornamelijk begrenst door de Haak om Leeuwarden. De wijk ligt niet ver van het centrum, maar is ook goed bereikbaar van buitenaf. Middelsee wordt een wijk die vanuit alle windstreken en met alle soorten vervoer uitstekend toegankelijk is. De Overijsselselaan wordt de centrale ontsluitingsweg voor de oost- en westzijde van Middelsee. Door de aanleg van een nieuwe haven in het noorden, die weer verbonden is met nieuwe stadsgrachten, kun je per boot bijna overal komen. Ook komen er uitstekende verbindingen voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer. Middelsee wordt een stadsdeel met totaal zo’n 3200 woningen, die verdeeld zijn over meerdere deelgebieden, waarvan De Fellingen de komende jaren in ontwikkeling wordt gebracht. Leeuwarden is een stad waar iedereen welkom is. Daar horen ook inclusieve nieuwbouwwijken bij. De Fellingen is één van de plannen om een buurt te ontwikkelen met verschillende woningtypes voor starters in de sociale huur, midden huur en sociale koopwoningen voor starters op de woningmarkt. Ook komen er woningen voor mensen die een klein budget beschikbaar hebben voor een woning. Daarnaast is er ook ruimte voor de
vrije sector waardoor dit een gevarieerde buurt zal worden met een diversiteit aan woningen. De bevordering van een sterke sociale cohesie, is de rode draad in het ontwerpproces. Deze plannen voor De Fellingen richten zich op het gebied tussen Wetterstêd en de Overijsselselaan, waar plaats is voor ongeveer ca. 650 woningen. Hiervan zal een groot deel grondgebonden zijn, maar er is ook ruimte voor appartementen.

Het gebied De Fellingen is verdeeld in drie bouwvelden binnen een stedenbouwkundige backbone. Onderdeel van de stedenbouwkundige backbone zijn de hoofdontsluiting, de mobiliteitshubs en een ruim opgezet park. De stedenbouwkundige backbone wordt door de gemeente aangelegd. De gemeente wil het eerste deel van De Fellingen in ontwikkeling brengen. Het gaat om de bouw van ca. 200 woningen in verschillende segmenten (25% sociale huur, 25% sociale koop, 25% middenhuur en 25% vrije sector). Het aandeel sociale huur dient turn-key aan de woningbouwcorporaties te worden opgeleverd. De corporaties leveren hiervoor een programma van eisen aan en staan garant voor afname.

De Aanbestedende dienst volgt voor de ontwikkeling van het plangebied, de aanbesteding van het openbaar gebied en de verplichting tot afname van bouwkavels een Europese niet-openbare procedure. Deze Europese niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de inschrijvingsfase. De inschrijvingsfase is verdeeld in stap 1 een visiepresentatie en stap 2 de gunningsprocedure. De selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde een verzoek tot deelneming mag indienen. Voor het aanmelden in de selectiefase wordt geen vergoeding verstrekt. Voor het doen van een geldige inschrijving (maximaal vijf inschrijvers) in de inschrijvingsfase voor de visiepresentatie, zal een kostenvergoeding worden uitgekeerd aan de verliezende inschrijvers van €15.000,- exclusief BTW. De inschrijvers die door gaan naar de stap 2 van de inschrijvingsfase en een geldige inschrijving hebben ingediend, ontvangen kostenvergoeding als de opdracht hen niet gegund wordt. De hoogte van de vergoeding bedraagt €75.000, – exclusief BTW per inschrijver. De winnaar ontvangt geen vergoeding, maar een opdracht en het recht om de woningontwikkeling te realiseren.

Bron: Tenderned donderdag 12 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285041

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *