Ambulances & onderhoud – Veiligheidsregio Noord Holland Noord – Aanbestedingsnieuws

Ambulances & onderhoud – Veiligheidsregio Noord Holland Noord

Bij Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VRNHN) zijn eenentwintig ambulances in gebruik waarvan er twee als reserve voertuig worden gebruikt. Twintig voertuigen staan op de nominatie om vervangen te worden. Op basis van gereden kilometers zullen deze voertuigen gefaseerd worden vervangen. De huidige overeenkomst voor de aanschaf van ambulancevoertuigen is
inmiddels verlopen, er zal middels een aanbesteding een nieuwe overeenkomst gesloten moeten worden. De aard van deze aanbesteding en deze opdracht is wezenlijk anders dan voorgaande opdracht, omdat de nieuwe overeenkomst niet alleen de levering, maar ook preventief, correctief en ‘algemeen’ onderhoud omvat. Gelet op de TCO streeft de VRNHN naar verregaande uniformiteit en standaardisatie van haar voertuigen en de inrichting daarvan. Daarom is het uitgangspunt dat VRNHN minimaal het huidige ambulancevoertuig (gesloten bestelwagen, met functionele inrichting en technisch geschikt voor spoedeisende ambulancezorg) wil afnemen bij opdrachtnemer, met een aantal verbeterpunten. In het algemeen zijn de
verbeterpunten: ICT lade en/of aanpassing traumakast/brancardverhoging, verhoogde kast in voertuig, het ladenblok van de verpleegkundige uitschuifbaar en kastjes aan dakrand boven brancard. Deze verbeteringen zijn opgenomen in het programma van eisen. Doel is maximale inzetbaarheid van de ambulances. Vanuit een informele marktverkenning is gebleken dat
de carrosseriebouwer als hoofdaannemer wil optreden en (lokale) onderhoudspartijen contracteert voor preventief en correctief onderhoud. De one-stop-shop functie wordt dan door de carrosseriebouwer uitgevoerd.
VRNHN zoekt een samenwerkingspartner voor het wagenparkbeheer waarop gebouwd en vertrouwd kan worden. Onderhoud en reparaties vinden plaats bij de lokale onderhoudspunten bij de grote ambulanceposten (Den Helder en Wognum) in Noord-Holland Noord. VRNHN gaat door middel van deze aanbesteding een service level agreement aan met de carrosseriebouwer en (lokale) onderhoudspartij (-en), waarbij zaken als haal- en breng service en werkafspraken (en tarieven) zijn gekaderd. Dit wil zeggen dat VRNHN voor haar reguliere onderhoud naar de (lokale) onderhoudspartij gaat. De hoofdcontractant is in de lead voor het organiseren en oplossen van alle issues aan een ambulance, zowel opbouw, inbouw als basisvoertuig. Inschrijver dient zich hieraan te committeren. VRNHN vraagt om slim wagenparkbeheer, ontzorging en efficiëntie. Dit kan op verschillende manieren vormgegeven worden, het is aan inschrijver om dit te waarborgen.

VRNHN heeft gekozen voor een openbare procedure. De af te sluiten overeenkomst treedt in werking op 6 april 2023, heeft een looptijd van vijf jaar en eindigt van rechtswege 5 april 2028. Deze Overeenkomst treedt in werking op 6 april 2023, heeft een looptijd van 5 jaar, en eindigt van
rechtswege 5 april 2028.
VRNHN kan de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden twee keer met een periode van twee en één keer een periode van één jaar verlengen.
Voldoet uw inschrijving aan de gunningseisen, dan beoordeelt VRNHN uw inschrijving op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 12 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285033

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *