Bouwkundige werkzaamheden onderwijsgroep Galilei, Brielle – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundige werkzaamheden onderwijsgroep Galilei, Brielle

Foto: Pixabay.com

Galilei verzorgt voortgezet onderwijs in vijf scholen, te weten;
• Helinium te Hellevoetsluis
• Maerlant te Brielle
• MY college te Spijkenisse
• Praktijk college te Brielle/Spijkenisse
• De Ring van Putten te Spijkenisse
• ISK vestigingen op andere locaties

De leeftijden van de scholen en hun specificaties zijn verschillend, met in hun totaliteit een omvang van 56.500 m2 BVO. Het werk betreft onder andere de volgende onderwerpen:
• Werkzaamheden aan de vaste inrichting;
• Bouwkundige renovatiewerkzaamheden;
• Bouwkundige verbouwingswerkzaamheden.

De opdracht behelst het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden aan voornoemde scholen. Aanbesteder kiest ervoor om met deze aanbesteding een raamovereenkomst, voor een periode van zes jaar, aan te gaan met de drie partijen die in de gunningsfase als beste worden beoordeeld. Vervolgens zullen er, door middel van mini-competities tussen deze partijen, bouwkundige werken gegund worden aan de partij met de laagste aanbieding. Het staat de partijen vrij zich wel of niet in te schrijven voor de competities.
De opdracht omvat één perceel:
• Het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden voor een periode van zes jaar. Hierbij gaat het om o.a. de volgende mogelijke werkzaamheden: vervangen van keukens, vervangen van toiletgroepen, nieuwe indeling van klaslokalen realiseren en het vervangen van enkel glas raamconstructies.

Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud van de opdracht. De aanbesteding van het project vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. Daarmee is de aanbesteding opgedeeld in twee fasen. In fase 1 mogen alle geïnteresseerde partijen zich aanmelden, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. In fase 2 worden de vijf geselecteerde partijen uitgenodigd om een inschrijving te doen.
Op basis van de inschrijvingen zullen er drie gegadigde geselecteerd worden, die een raamovereenkomst aangaan met de opdrachtgever. De totale opdrachtgrootte voor de gehele looptijd bedraagt tussen de €2.000.000,- en  €3.000.000,-.

Communicatie over de aanbesteding vindt plaats via de website ‘Bricsys 24/7’. Toegang tot dit systeem krijgt u via een e-mail met dit verzoek aan Hevo. Aanmelding dient elektronisch te geschieden in  Bricsys 24/7. Toegang tot dit systeem is te verkrijgen door middel van een inlogcode die kan worden opgevraagd bij de contactpersoon. U ontvangt dan ook een nadere
instructie en toelichting met betrekking tot het gebruik van Bricsys 24/7.

Bron: Tenderned woensdag 11 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284826/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *