Woningbouw Victoriapark-West Hoofddorp – Aanbestedingsnieuws

Woningbouw Victoriapark-West Hoofddorp

Victoriapark-West ligt in de Zuidrand van Hoofddorp in een gebied dat volop in ontwikkeling is. De Zuidrand vormt de meest zuidelijk gelegen bebouwingsstrook van Hoofddorp. De gemiddelde breedte van de bebouwingsstrook is 50 meter, de lengte ruim 4 kilometer. Het is een groene omgeving, tussen de Toolenburgerplas in het noorden en PARK21 in het zuiden. De Toolenburgerplas is een belangrijk recreatiegebied in Hoofddorp; PARK21 is een groot nieuw recreatiegebied van 1000 hectare tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Victoriapark-West maakt niet alleen deel uit van de Zuidrand, maar is ook onderdeel van De Parken. Dit is de benaming voor de nieuwbouwwijken Tudorpark, Tudor Gardens, Nassaupark, Lincolnpark, Rooseveltpark en Victoriapark die allemaal in Hoofddorp-Zuidoost worden gebouwd.

In de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 is de locatie Victoriapark-West aangeduid als woongebied. In de structuurvisie is opgenomen dat een (groen)stedelijk grondgebonden compact woonmilieu het beste past bij dit gebied, met hoogteaccenten bij knooppunten en langs de vaarten. Het poldergrid vormt de landschappelijke drager van de locatie in aansluiting met de omgeving en is het uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen. De randen van de locatie Victoriapark-West vallen voor een
deel samen met de oorspronkelijke dragers van Haarlemmermeer. De Bennebroekerweg, het historisch lint, aan de noordzijde van de locatie maakt deel uit van de hoofdstructuur van het poldergrid. Langs deze weg wordt een natuurzone/parkstrook gerealiseerd. De Bennebroekerweg blijft hiermee een duidelijk herkenbaar deel van het poldergrid. Aan de zuidzijde bevindt zich de Nieuwe Bennebroekerweg, een nieuwe lijn die met een doorlopende geluidswal eveneens een herkenbare lijn in
het landschap is. De invulling van deze lijnen moet over de gehele lengte van de Zuidrand een continu karakter hebben.
Met deze aanbesteding zoekt de gemeente een marktpartij om het gebied Victoriapark-West te ontwikkelen. Door de ontwikkelaar dienen maximaal 180 woningen, alsmede de inrichting van de openbare ruimte gerealiseerd te worden.

De grond wordt fiscaal bouwrijp geleverd.
De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor:
• bouw en woonrijp maken van het uitgeefbare gebied
• tijdige aanvraag van de nutsvoorzieningen en het reserveren van voldoende ruimte in de ondergrond conform uitgangspunten LIOR
• inrichting van de openbare ruimte van het gehele plangebied, zowel boven- als ondergronds
De ontwikkelaar verkoopt eventuele koopappartementen, draagt zorg voor de verhuur en het beheer van de huurappartementen (de sociale huurappartementen in beginsel via Eigen Haard) en richt eventueel een of meerdere VvE’s in voor het beheer en onderhoud van gebouwen. De gemeente selecteert in deze aanbesteding de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De inschrijvingen worden beoordeeld op de hoogte van het grondbod dat de inschrijver doet en op een aantal kwaliteitscriteria. Het concept voor de koop/realisatie-overeenkomst wordt in de gunningsfase ter beschikking gesteld.

Het gaat in de ontwikkeling om maximaal 180 woningen waarvan minimaal 90% als appartement is gebouwd. Ten minste 50% van de woningen moet gerealiseerd worden in het betaalbare segment, te weten:
• 30% sociale huurwoningen, die in beginsel zullen worden overgenomen door Eigen Haard, en
• 20% betaalbare koopwoningen of huurwoningen voor middenhuur
Voor het overige (maximaal 50%) mogen de woningen in het dure huur- en koopsegment gerealiseerd worden. In deze aanbesteding is gekozen voor de Europese niet-openbare procedure.

Bron: Tenderned zondag 14 januari 2024

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 16 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *