Uitbreiding en aanpassing schoolgebouw De Poort Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Uitbreiding en aanpassing schoolgebouw De Poort Den Haag

Foto: Google streetview

De uitbreiding en aanpassing van Praktijkschool De Poort bestaat uit de volgende onderdelen :
-de uitbreiding met een auto-technieklokaal op de begane grond, deels op het schoolplein en deels onder de bestaande gymzaal;
-de uitbreiding met een tweede verdieping op het lage dak (van de eerste verdieping) van de school ten bate van 3 vaklokalen;
-de interne verbouwing van een personeelsruimte en een viertal lesruimten.
De uitvoering door de hoofdaannemer betreffen alle bouwkundige- en installatietechnische werkzaamheden. Inclusief grond-, sloop en terreinwerkzaamheden. De bouwlocatie betreft de bestaande locatie van de school aan de 2e Sweelinckstraat 160 te Den Haag. Het werk moet starten op 1 juli 2024. De werkzaamheden starten op het dak van de huidige school voor de realisatie van de derde laag. Aan het eind van de zomervakantie moeten alle, voor de school, overlast gevende activiteiten op dat dak zijn afgerond. De opdrachtgever gaat er aldus vanuit dat gedurende de zomervakantie steeds en met zo volledig als mogelijke inzet van personeel, wordt doorgewerkt. Het totale werk voor de uitbreiding en aanpassing is door de opdrachtgever geraamd op €1.800.000,- excl. BTW (€ 2.178.000,- incl. BTW).

De opdracht betreft de aanneming van het totale werk, Inclusief het herstel in de oorspronkelijke staat van het schoolterrein en de omliggende openbare weg, in zoverre deze zijn aangetast door de uitgevoerde werkzaamheden. De aanbesteding betreft een (nationaal) niet openbare aanbesteding. In de eerste selectieronde beoogt de aanbesteder te komen tot vijf partijen die worden
uitgenodigd voor de gunningsfase (fase 2). In de eerste fase worden de juridische situatie, de financieel-economische situatie en de technische bekwaamheid van de gegadigden getoetst. In de gunningsfase beoogt de aanbesteder een opdrachtnemer te vinden en te contracteren. Voor deze fase wordt een gunningsleidraad beschikbaar gesteld aan diegenen die een uitnodiging tot inschrijving ontvangen. Gunning heeft plaats op basis van de laagste inschrijfprijs.

Bron: Tenderned maandag 15 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322818

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 16 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *