Bouwteam uitbreiding Park Vredenburgh Waddinxveen – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam uitbreiding Park Vredenburgh Waddinxveen

Illustratie: pexels.com

De aan te besteden opdracht van de gemeente Waddinxveen betreft een bouwteam uitbreiding maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh
bestaande uit een:
– Bouwkundig aannemer
– Installateur elektrotechniek
– Installateur werktuigbouw
– Aannemer vaste inrichting
Voor de uitbreiding maatschappelijk vastgoed Park Vredenburgh bestaat uit het in bouwteam uitwerken van het Voorontwerp tot een Definitief en Uitvoerings-gereed ontwerp. Bij een succesvolle afronding van de bouwteamfase zal realisatie van het project door de bouwteampartner plaatsvinden. Onder succesvolle afronding wordt verstaan dat een geaccepteerde aanbieding is gedaan en realisatieovereenkomst tot stand is gekomen.

Het programma bestaat uit:
1. nieuwbouw basisschool voor cbs TOV ca. 2.575 m2 BVO
2. nieuwbouw kinderopvang: ca. 530 m2 BVO
3. aanleg en inrichting buitenruimte behorende bij het gebouw
De geraamde bouwkosten bedragen voor de bovengenoemde delen 1 tot en met 3 bedragen ca. €7.000.000,- excl. btw.
Opdrachtgever heeft een integraal ontwerpteam onder leiding van Spring architecten gecontracteerd. Zij hebben een voorontwerp uitgewerkt. De gemeente is bouwheer en dient als opdrachtgever. Een kinderopvangorganisatie zal worden
geselecteerd. Met deze partij dient invulling gegeven te worden aan de inrichting van het aan deze partij gelieerde gebouwonderdeel.

De aanbestedende dienst volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Nadat de selectiefase is afgerond, ontvangen de geselecteerde gegadigden bij de uitnodiging tot inschrijving de inschrijvingsleidraad. Hierin wordt de opdracht omschreven. Voorts bevat de inschrijvingsleidraad de aanwijzingen voor het doen van de inschrijving en de gunningscriteria op grond waarvan de winnende inschrijving wordt bepaald. Het werk is niet eerder gegund dan na definitieve gunning van de opdracht door de opdrachtgever.

Bron: Tenderned zondag 14 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322552

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 16 januari 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *