Woningaanpassingen Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel – Aanbestedingsnieuws

Woningaanpassingen Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn werken sinds 1 januari 2016 nauw samen in de uitvoeringsorganisatie DUO+. De drie gemeenten streven een nauwe samenwerking in het sociaal domein na. Op het gebied van woningaanpassingen hebben de drie gemeenten in de vorige overeenkomst ook samengewerkt. De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben op het moment een overeenkomst met Convertium B.V. De overeenkomst loopt op 30 juni 2023 af en biedt geen mogelijkheid meer tot verlenging. Het onderhoud van elektrische deuropeners is onderdeel van de huidige overeenkomst.
De gemeenten sturen in de samenwerking met de leverancier op onder andere de volgende uitgangspunten:
– Behalen van de doorlooptijden;
– Tevredenheid van consulenten/klantmanagers over de samenwerking met de leverancier;
– Pro-activiteit, tijdigheid en volledigheid van managementrapportages van de leverancier;
– Goede communicatie met klanten door middel van het klantportal.
De drie gemeenten hebben besloten om de opdracht opnieuw gezamenlijk in de markt te zetten waarbij uitgangspunten van de huidige situatie behouden worden.

De gemeenten besteden gezamenlijk aan, waarbij per gemeente een raamovereenkomst met de winnende partij zal worden afgesloten. De gemeenten wensen een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier voor maximaal zes jaar inclusief
verlengingen. Doel van de opdracht is te komen tot goede kwaliteit van de uitgevraagde producten en diensten ten behoeve van woningaanpassingen. De leverancier heeft een proactieve houding ten aanzien van goede communicatie, zowel met de gemeenten als met de klant. De eisen die gesteld worden aan de opdracht zijn vastgelegd in het Programma van Eisen. De eisen van deze opdracht hebben de volgende uitgangspunten:
– Beste prijs-kwaliteitsverhouding
– Een zo hoog mogelijke kwaliteit van de leveringen en dienstverlening (een oplossing waarmee consulent en cliënt tevreden zijn)
– Een goede samenwerking tussen leverancier en consulenten
– Goede klantbejegening
– Stroomlijnen van het proces
– Transparantie met betrekking tot prijsvorming en prijsstelling van de levering en de dienstverlening. Inschrijving op basis van standaardprijzen. De standaardprijs dient een all-in prijs te zijn, dus inclusief voorrijkosten, onderdelen en plaatsen.
– Het onderhoud van bestaande elektrische deuropeners maakt onderdeel uit van de opdracht.
– Er dient een uurprijs opgegeven te worden voor de inzet van manuren
– Behalen van afgesproken doorlooptijden
– Een zo hoog mogelijke service aan de klant bij reparatie en storingen
– Inschrijver dient te beschikken over een klantenportal
– Het stimuleren van hergebruik

Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt de gemeente bepaalde woningaanpassingen. Woningaanpassingen kunnen ervoor zorgen dat iemand langer thuis kan blijven wonen. Het kan gaan om kleinere aanpassingen, zoals handgrepen in de badkamer, tot een verbouwing om bijvoorbeeld het huis rolstoelgeschikt te maken. Woningaanpassingen omvatten de gebruiksklare levering en plaatsing van nieuwe en/of voor bepaalde groepen hergebruikte woningaanpassingen en waar aangegeven de reparatie en het onderhoud van de woningaanpassingen. Het betreft de volgende productgroepen:
– Toiletvoorzieningen
– Beugels
– Badkamervoorzieningen
– Drempelaanpassingen
– Deuren (inclusief onderhoud en reparatie)
– Stalling scootmobiel
– Onderhoud bestaande elektrische deuropeners
– Standaard uurtarief (inclusief voorrijkosten)

Gemeente Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn wensen per gemeente één raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer zonder afnameverplichting. De ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 juli 2023. Na afloop van de initiële termijn van drie jaar hebben de gemeenten individueel het recht deze overeenkomst tweemaal te verlengen. De eerste verlenging is twee jaar, de tweede verlenging is één jaar. De opdrachtnemer is dan aan deze verlengingen gebonden. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die niet is uitgesloten en de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, heeft ingediend.

Bron: Tenderned vrijdag 10 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288189

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *