WMO en Jeugdhulp Twente wordt openbaar aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

WMO en Jeugdhulp Twente wordt openbaar aanbesteed

De inschrijving voor de openbare aanbesteding van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2019 is 12 juni jl. geopend door de gemeenten en door de aanbestedende dienst Regio Twente. De introductie van deze werkwijze start op 1 januari 2019. Aanbieders die vanaf deze datum in Twente jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning (Jeugdwet en Wmo 2015) willen leveren, kunnen zich inschrijven op de aanbesteding.

Alle inhoudelijke documenten van deze aanbesteding zijn te vinden op Negometrix. Deze website is vanuit de Aanbestedingswet verplicht. Klik hier voor een link. Inschrijven kan alleen via Negometrix.  Meer informatie over de aanbesteding vindt u op de website van de Twentse gemeenten, OZJT/Samen14.

Samen14 bericht aanvullend dat de gemeenten ervoor gekozen hebben om te streven naar meer maatwerk en meer nadruk op preventie en eigen kracht. Allemaal met het uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Het belangrijkste doel is dat mensen actief blijven en zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen doen.

©Zaz 2017

“We gaan zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden die mensen zelf hebben of in hun omgeving beschikbaar zijn. Voor de meest kwetsbaren en mensen die (tijdelijk) de regie over hun leven kwijt zijn, bieden we hulp, op maat.”

De aanbesteding valt uiteen in 5 percelen:

Ondersteuningsbehoefte Wmo (88169)

Ondersteuningsbehoefte Jeugd (88170)

Dyslexie (89454)

Diagnostiek (87770)

Wonen en verblijf (87839)

Aanbieders kunnen vragen stellen via Negometrix tot 26 juni 2018. Vanaf 5 juli staan alle antwoorden daarop online op Negometrix, in de Nota van inlichtingen.  Kijk op de pagina ‘Inkoop 2019’ voor meer informatie. Hier vindt u ook (algemene) vragen en antwoorden.

Bron: Borne 18 juni 2018

1 thought on “WMO en Jeugdhulp Twente wordt openbaar aanbesteed

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *