VNG houdt informatiesessie aanbesteden GGI Veilig – Aanbestedingsnieuws

VNG houdt informatiesessie aanbesteden GGI Veilig

De VNG organiseert een centrale inkoop voor GGI  de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur aanbesteding. Via GGI-Veilig kunnen gemeenten actieve netwerk monitoring afnemen voor het bewaken van dataverkeer op het eigen bedrijfsnetwerk. Deze actieve netwerk monitoring wordt ook ingezet voor GGI-Netwerk. Over de inkoop houdt de VNG informatiesessies.

Door als gemeenten samen te werken op het gebied van digitale weerbaarheid wordt het gemakkelijker om stapsgewijs de eigen digitale weerbaarheid te verhogen. GGI-Veilig biedt gemeenten een samenhangend pakket aan voorzieningen die collectief verworven worden. Dit scheelt gemeenten in aanbestedingskosten en leidt tot lagere kosten voor gebruik van die voorzieningen. Gemeenten kiezen zelf vanaf welk moment ze welke voorzieningen gebruiken. Ook kan samengewerkt worden op het gebied van kennisuitwisseling van gemeenten. GGI-Veilig wordt ook ingezet op GGI-Netwerk.

Veel gemeenten hebben positief gereageerd bij de inventarisatie naar de intentie om gebruik te maken van de voorzieningen die GGI-Veilig gaat verwerven. Doelstelling was om de aanbesteding te doen met deze intenties. Juridische toetsen hebben echter uitgewezen dat dit in strijd is met de aanbestedingswet: we moeten exact weten welke gemeenten gebruik gaan maken van de aanbesteding. Daarom volgt nu een formele aanmeldproces waarbij gemeenten daadwerkelijk de verplichting aan gaan om mee te doen. Zonder een getekende aanmelding kan straks geen gebruik worden gemaakt van de collectief ingekochte producten en diensten van GGI-Veilig.

©VNG 2018

Gemeenten die deelnemen, moeten de VNG machtigen om de aanbesteding mede namens hen uit te voeren en raamovereenkomsten per perceel te sluiten. Deelnemende gemeenten hebben daarna het recht om gebruik te maken van die raamovereenkomsten. Dit is niet een plicht: je hoeft niet af te nemen. Indien je als gemeente deelneemt is het echter dan niet meer toegestaan om vergelijkbare voorzieningen buiten deze raamovereenkomsten elders af te nemen.

Aanmelden om mee te doen kan tot 31 juli 2018. De bedoeling van de VNG is om eind 2018 de aanbesteding afgerond te hebben en de raamovereenkomsten beschikbaar te hebben. Vanaf 2019 kunnen gemeente dan specifieke nadere overeenkomsten sluiten voor die voorzieningen die ze zelf op dat moment willen hebben. Opgemerkt wordt dat deze planning nog kan schuiven indien bijvoorbeeld tijdens de aanbestedingsprocedure gerechtelijke procedures nodig zijn.

Aanmelden kan door het aanmeldformulier getekend aan VNG te sturen. Gemeenten die nog niet de inventarisatie hebben ingevuld welke onderdelen ze wanneer denken af te nemen wordt verzocht dit alsnog te doen. Dit wordt gebruikt om bij de aanbesteding aan geïnteresseerde leveranciers te laten weten hoeveel gemeenten wanneer welke producten verwachten af te nemen. Op basis daarvan kunnen deze leveranciers een goed aanbod doen.

Voor interne besluitvorming kan gebruik gemaakt worden van een voorbeeld besluitvormingsnotitie.

Aanmelden voor de sessies kan door een mail te sturen naar accountmanagers.realisatie@vng.nl

Overzicht Sessies:

  • 25 juni Apeldoorn: Tijd: 9.30 – 11.00 uur, Stadhuis Apeldoorn
  • 3 juli Assen: Tijd: 9.00 – 11.30 uur. Locatie: Stadhuis Assen
  • 5 juli De Bilt: Tijd: 10.00 – 11.30 uur. Locatie: Gemeentehuis De Bilt
  • 5 juli Castricum: Tijd: 13.00 – 14.30. Locatie: Gemeentehuis Castricum
  • 6 juli Eindhoven: Tijd: 9:30 uur – 11.00 uur. Locatie: Stadskantoor Eindhoven
  • 9 juli Enschede: Tijd: 10.30 – 12.30 uur. Locatie: Stadskantoor Enschede
  • 12 juli Sudwest-Fryslan: Tijd: 13.30 – 15.00 uur. Locatie: Gemeentehuis Sneek
  • 17 juli Heerlen: Tijd: 9.00 uur – 10.30 uur. Locatie: Shared Service Center Zuid-Limburg
  • 18 juli Nijmegen: Tijd: 13.30 uur – 15.00 uur. Locatie: Stadhuis Nijmegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *