Windpark Venlo gaat definitief door – Aanbestedingsnieuws

Windpark Venlo gaat definitief door

Er komt een windpark in Venlo. Woensdag 18 december heeft de Raad van State alle ingediende bezwaren tegen het provinciaal inpassingsplan Windpark Greenport Venlo ongegrond verklaard.

De provincie concludeert daarmee dat het inpassingsplan Windpark Greenport Venlo en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden zijn.  Dat van die omgevingsvergunning kun je je afvragen, dat hangt van de aanvraag af en of deze is herzien.

Zo is, blijkens de uitspraak, onder meer nog niet duidelijk hoe veel en welke bomen er voor dit project gekapt gaan worden. Dat kon niet in de weg staan aan het inpassingsplan, maar wel aan de rechtsgeldigheid van de omgevingsvergunning. Hoe dat ook zij, het Limburgse college is in elk geval zeer verheugd. “Deze uitspraak betekent dat het windpark nu gebouwd kan worden.”

De Provincie Limburg heeft met het Rijk afgesproken 95,5 Megawatt (MW) aan windvermogen op land te realiseren, als bijdrage aan het Nationale Energieakkoord van 2013. Deze taakstelling moet in 2020 gerealiseerd zijn. Het Windpark Greenport Venlo is veruit het grootste windenergieproject in Limburg. Het heeft een vermogen van ca 34 MW aan windenergie en levert daarmee een onmisbare bijdrage aan deze taakstelling en in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening binnen onze provincie.

Het windpark Greenport Venlo bestaat uit 9 windturbines die in een lijn worden opgesteld, parallel aan het spoor Venlo-Eindhoven tussen de Greenportlane tot aan de A73 bij knooppunt Zaarderheiken in Venlo. De Provincie heeft voor windpark Greenport Venlo een provinciaal inpassingsplan opgesteld, dat op 28 september 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben op dezelfde datum de noodzakelijke omgevingsvergunning verleend.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de realisatie van windenergie in Limburg

Klik hier voor de uitspraak van de Raad van State:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *