Wiet-aanbesteding van het rijk op komst – Aanbestedingsnieuws

Wiet-aanbesteding van het rijk op komst

Bron: Pixabay, herbalhemp

Het is geen 1 april. Er komt een aanbesteding voor het kweken van wiet. Minister van Volksgezondheid Bruins (VVD) en minister Fred Grapperhaus van Justitie hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin is aangekondigd dat er een proef zal worden gedaan met gereguleerde wietteelt.

Er komt daarom een aanbesteding vanuit het rijk, voor telers en een onafhankelijke begeleidingscommissie voor de experimenten. Deze selectiecommissie gaat ook adviseren over welke gemeenten deel zullen nemen.

Het gaat om een experiment dat wordt opgezet voor 6 tot 10 gemeenten, dat tot doel heeft de “achterdeur” van coffeeshops te beregelen. Dat gebeurt omwille van de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Het experiment moet aantonen of de overlast wordt teruggedrongen bij een gecontroleerde keten.

De afspraak is in het regeerakkoord gekomen als onderhandelingseis via D66. In het regeerakkoord is opgenomen dat er, “zo mogelijk binnen zes maanden, wet- en regelgeving komt ten behoeve van uniforme experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Het doel van deze experimenten is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de coffeeshops toegeleverd kan worden en wat de effecten hiervan zijn.”

Kwaliteitseisen moeten een belangrijke rol gaan spelen bij  de aanbesteding. Zo moeten in de aanbesteding onder meer het THC-gehalte in de staatswiet worden beperkt. Over de leveranciersselectie heeft de Minister zich niet in de brief uitgelaten. Wel wordt er nog een nader besluit gemaakt met daarin de eisen waaraan moet worden voldaan bij het experiment. Verder zou je toch ook iets aan duurzaamheid moeten doen, die warmtelampen zijn echt ongelooflijk onzuinig. Bovendien worden er echt grove pesticiden gebruikt in de reguliere zwarte markt, onder meer abamectine en carbendazim. Pianoo heeft er in elk geval nog geen productcriteria van. En er is ook nog eens geen Max Havelaar-keurmerk.

Verder is nog opvallend dat de brief er gewag van maakt dat het kabinet zich bewust is dat het experiment “wellicht spanning oproept met internationale en Europese regelgeving.” Die spanning wordt volgens het kabinet verminderd, omdat het hier maar gaat om een experiment, van wetenschappelijke aard en tijdelijk karakter.

Als je toch de spanning opzettelijk opzoekt, kun je natuurlijk ook helemaal niet aanbesteden. Dat is ook een soort gedogen. De leveringsdrempels haal je met een dergelijke marktwaarde al gauw dus dit moet toch openbaar gaan worden aanbesteed. Alle Nederlandse, Poolse en Italiaanse kwekers moeten toch een gelijke kans krijgen om het experiment in de wacht te slepen. En bovendien zijn de boetes van de Europese Commissie torenhoog.

Bron: Brief Min JenV, dd 15 december 2017, kenmerk: 2172424

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/15/brief-tweede-kamer-experimenten-gesloten-coffeeshopketen-en-internationale-ontwikkelingen

https://brandpunt.kro-ncrv.nl/reporter/meer-dan-90-van-nederlands-wiet-besmet-met-pesticiden/

2 thoughts on “Wiet-aanbesteding van het rijk op komst

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *