Whitepaper voor duurzamere koeling dan airco – Aanbestedingsnieuws

Whitepaper voor duurzamere koeling dan airco

 Op dit moment kiezen veel gebouweigenaren voor airconditioners, maar dit is geen duurzame keuze, aldus de provincie Zuid-Holland in een persbericht van 20 juni. Gemeenten hebben handvatten en richtlijnen nodig om duurzaam koelen van gebouwen mogelijk te maken. Dit staat in een whitepaper, dat de provincie Zuid-Holland, mede namens het Klimaatverbond en de gemeente Rotterdam, heeft overhandigd aan minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

De ondertekenaars van het whitepaper roepen het ministerie van BZK op om gemeenten te ondersteunen, zodat zij op lokaal niveau goede keuzes kunnen maken voor zowel duurzame warmte als duurzame koude. Hiervoor is een ‘Afwegingskader duurzame warmte en koude’ nodig, waarvoor de provincie de eisen en wensen in kaart heeft gebracht.

Airconditioners zijn energieslurpers, maar dat is niet het grootste probleem omdat ze vaak gekoppeld zijn aan zonnepanelen

©Zuid-Holland 2023

.  Airconditioners maken lawaai en zij maken vaak gebruik van koelmiddelen die sterke broeikasgassen bevatten. Ook dragen zij bij aan het zogenaamde ‘hitte-eilandeffect’. De warmte die uit een gebouw wordt geblazen, komt namelijk in de omgeving terecht. Juist als het al warm is, is dat ongewenst.

Duurzame alternatieven zouden kunnen bestaan uit een collectief koudenet (collectieve koeling met water) of uit individuele koudebuffers. Waar koude een collectieve voorziening moet worden, is het handig dat zo vroeg mogelijk te onderkennen en al vroeg te besluiten. Overigens kan ook een ontwerp eraan bijdragen dat minder hitteproblemen ontstaan. Bijvoorbeeld brede dakranden, een omgeving met meer bomen en waterpartijen.

Bron: Zuid-Holland, 20 juni 2023

Zie verder:

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juni-2023/aanpak-nodig-duurzame-koeling-gebouwen/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *