Innovatiesubsidies Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Innovatiesubsidies Noord-Holland

Er is subsidie beschikbaar voor mkb-ondernemers in Noord-Holland die aan het begin staan van een innovatietraject. In 2023 stellen provincie Noord-Holland en Rijk hiervoor ruim € 9,5 miljoen beschikbaar. Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en Research & Development projecten kunnen worden ingediend.

Met de subsidieregelingen MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) haalbaarheidsprojecten en Research & Development projecten wil de provincie Noord-Holland innovaties in het midden en kleinbedrijf bevorderen en zo een bijdrage leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie. De regelingen er voor Noord-Hollandse mkb-ondernemers die op zoek zijn naar financiering in de beginfase van hun project. De provincie stelt samen met het Rijk in totaal ruim € 9,5 miljoen beschikbaar.

Mkb-bedrijven kunnen nu ook subsidie aanvragen als zij samen met andere mkb-bedrijven een Research & Development project gaan uitvoeren. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten passen binnen het Missiegedreven Innovatie- en Topsectorenbeleid.

Foto: www.pixabay.com

Veel ondernemers maakten de afgelopen jaren al gebruik van de regelingen. In 2022 is er aan 132 haalbaarheidsprojecten en 31 R&D-samenwerkingsprojecten subsidie verleend. Het gaat om uiteenlopende initiatieven zoals off-grid elektrische energie door middel van mobiele batterijen en een apparaat dat op eenvoudige en veilige wijze technologie inspecties uit kan voeren onder water.

Kijk voor een toelichting op de regeling MIT R&D projecten op MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland – R&D-Samenwerkingsproject, subsidie of voor MIT haalbaarheidsprojecten op MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland – Haalbaarheidsproject, subsidie.

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2023/Juni_2023/Mkb_subsidies_beschikbaar_voor_innovaties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *