Cateringvoorzieningen Nederlands Instituut Publieke Veiligheid – Aanbestedingsnieuws

Cateringvoorzieningen Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Foto: Pexels.com

De aanbestedende dienst in deze aanbesteding is het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Iedere dag werken zo’n 300 professionals bij NIPV aan de kwaliteit en de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land. Zij dragen eraan bij dat hulpverleners en bestuurders hun werk op een professionele en veilige manier kunnen doen. NIPV is het
publiek kennisinstituut dat veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.

De NIPV is op zoek naar een opdrachtnemer die cateringvoorzieningen kan leveren. Deze cateringvoorzieningen bestaan uit:
1. Restaurantcatering voor de medewerkers van opdrachtgever;
2. Gastencatering voor de cursisten en bezoekers van opdrachtgever;
3. 24/7 catering voor degene die buiten de openingstijden van de restaurants nog producten wil kopen;
4. Banqueting en eventcatering (banqueting en eventcatering, dit bestaat uit het op aanvraag leveren van diensten zoals vergaderservices, lunches, diners en borrels/recepties) ten behoeve van events, zoals congressen, webinars en
introductiedagen. Hieronder vallen zowel vooraf vastgestelde arrangementen, als eventueel maatwerkaanvragen;
5. Ad hoc catering op aanvraag (catering bij calamiteiten, incidenten binnen en buiten reguliere werkzaamheden, crisissituaties en spoedaanvragen);
6. Vullen en schoonmaken van de bestaande drankenautomaten en waterkoelers.
7. Het sturing geven aan en begeleiden van een tweetal catering medewerkers op locatie Arnhem die in dienst zijn van Opdrachtgever. Opdrachtnemer krijgt de beschikking over deze twee cateringmedewerkers van NIPV en dient deze medewerkers in te zetten voor de uitvoering van de opdracht. Deze catering medewerkers hebben vaste werkdagen:

De beoogde ingangsdatum van de af te sluiten raamovereenkomst is 1 februari 2024. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van vijf jaar. De aanbestedende dienst heeft de eenzijdige mogelijkheid om de raamovereenkomst na
de initiële periode drie keer onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een periode van maximaal één jaar. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die voldoet aan alle gestelde eisen en die de economische meest voordelige inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 24 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301733

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 26 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *