WGP Gouda stevige stad – Hoogheemraadschap van Rijnland – Aanbestedingsnieuws

WGP Gouda stevige stad – Hoogheemraadschap van Rijnland

Foto: Google Streetview

Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Gouda hebben gezamenlijk het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) vastgesteld om de (grond)wateroverlast in de binnenstad van Gouda aan te pakken. Onderdeel van het KBB is een peilverlaging in een deel van de binnenstad. Meer specifiek vindt de peilverlaging plaats tussen de Turfmarkt (ter hoogte van de Turfbrug bij de kruising met de Lage Gouwe) en de Zeugstraat (ter hoogte van huisnr.2). De te nemen maatregelen zijn daarmee het realiseren van een compartiment bestaande uit twee peilscheidingen een gemaal en een inlaat. Vooralsnog is niet duidelijk of de kademuren op beide locaties vervangen dienen te worden. Daartoe wordt momenteel nog onderzoek gedaan, de verwachting is echter wel dat dit integraal aan het project wordt toegevoegd.

TURFMARKT
– Peilscheidend kunstwerk Turfmarkt;
– Gemaal Turfmarkt (30m3/min) bestaande uit civiel, wtb, en E. PA intern Rijnland;
– N.t.b. Vervangen kademuren/ vleugelmuren Turfmarkt (orde grote 40- 50m);
ZEUGSTRAAT
– Peilscheidend kunstwerk;
– Geautomatiseerde inlaat;
– N.t.b. Vervangen kademuren (ca.10m);

Van de peilscheidingen, het gemaal en de inlaat is een voorontwerp uitgewerkt door een architect dat uitgangspunt is voor de verdere uitwerking van DO en bestek in het bouwteam. Van de kademuren is nog geen ontwerp uitgewerkt. De uitgangspunten worden in de vervolgfase van de aanbesteding in een Programma van Eisen aangeleverd.
Het deelnemen aan het bouwteam in Fase 1 bestaat in hoofdzaak uit het:
– uitwerken van het VO naar een DO ten behoeve van de vergunningsaanvragen;
– uitwerken van het DO naar een UO, inclusief bijbehorende berekeningen;
– opstellen van een RAW-bestek met voor de werkzaamheden;
– afprijzen van het werk o.b.v. de eenheidsprijzen van de tarievenlijst.
Na afronding van Fase 1 start de contractvorming voor realisatie werkzaamheden van Fase 2.
De werkzaamheden van Fase 2 omvatten het voorbereiden en realiseren van de werkzaamheden. De onderhoudstermijn maakt tevens onderdeel uit van Fase 2.

Gekozen is voor een nationale aanbesteding met voorselectie (niet-openbaar). Op basis van de gegevens verstrekt in de Selectiedocumenten  worden marktpartijen gevraagd om een verzoek tot deelneming te doen ten behoeve van het uit te voeren werk. De aanbesteding heeft tot doel één opdrachtnemer te contracteren voor de opdracht. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft aangeboden op basis van:
de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *