Ontwerp herinrichting Jan Willem Frisolaan 3 Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp herinrichting Jan Willem Frisolaan 3 Den Haag

Jan Willem Frisolaan 3 Den Haag. Foto: Google Streetview

Het project betreft een herinrichting van het bestaande pand, alsmede aanpassingen in het landschap en de openbare ruimte direct rondom het gebouw. Oppervlakte: circa 2178 m2 bvoHet doel van de opdracht is:
Te komen tot een aanbestedingsgereed ontwerp door middel van een ontwerptraject met daarin de volgende fases: VO, DO en STABU-bestek. Aangezien er een internationale organisatie in het pand wordt gehuisvest, dienen het VO en DO ook in het Engels beschikbaar worden gesteld. Ter informatie: ook de afstemmingsoverleggen en de verslaglegging zullen in het Engels plaatsvinden. Het pand dient uiterlijk januari 2025 in gebruik worden genomen.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
Het geschikt maken van een bestaand kantoorpand en directe omgeving als tijdelijke huisvesting een nieuwe gebruiker voor ten minste tien jaren.
De opdrachtfasen zijn als volgt:
– Ontwerpfase 1 – Voorontwerp;
– Ontwerpfase 2 – Definitief ontwerp;
– Ontwerpfase 3 – STABU-bestek;
– Prijs- en contractvormingsfase;
– Directievoering en toezicht tijdens de realisatiefase.

Het taakstellend budget voor deze opgave is €6.500.000,-. (Bouwkosten). Het gaat in hoofdlijnen om de volgende disciplines:
a. Interieur;
b. Landschap;
c. Interne en externe beveiliging;
d. Aanpassingen gevel.
Het architectonisch ontwerp dient te voldoen aan het taakstellend budget.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen
plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).Om te voorkomen dat eenieder via raadpleging van door het Rijksvastgoedbedrijf op Tenderned gepubliceerde aankondigingen in het bezit kan raken van plattegronden en nadere beschrijvingen, zullen deze aanbestedingsstukken pas in de inschrijvingsfase via Tenderned beschikbaar worden gesteld en wel uitsluitend aan de gegadigden die een uitnodiging tot inschrijving hebben ontvangen.

Bron: Tenderned woensdag 11 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284859

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *