Werkplekhardware – Driestar-Wartburg College – Aanbestedingsnieuws

Werkplekhardware – Driestar-Wartburg College

Foto: Pixabay.com

Op 1 april 2021 zijn het Driestar College en het Wartburg College gefuseerd. De hieruit ontstane Scholengroep Driestar-Wartburg is een brede scholengemeenschap voor christelijk-reformatorisch voortgezet onderwijs (Pro, lwoo, vmbo, mavo, havo en vwo) met diverse locaties verspreid over de Randstad. Er werken op dit moment ongeveer 950 medewerkers binnen de scholengroep. In de huidige situatie heeft het Driestar College een overeenkomst met ARP Nederland B.V. en met Dustin Nederland. Deze eindigen op 31 januari 2023 van rechtswege. Het Wartburg College heeft een overeenkomst met Bechtle direct B.V. voor de levering van werkplekhardware. Deze overeenkomst eindigt op 3 juli 2023 van rechtswege. Scholengroep Driestar-Wartburg heeft besloten om de het leveren van werkplekhardware Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 1 juli 2023 ingaan. De scope van deze aanbesteding bestaat uit de levering van laptops, desktops en monitoren voor de locaties van Scholengroep Driestar-Wartburg in Rotterdam (4), Dordrecht, Gouda (2), Leiden en Lekkerkerk. Incidenteel kan het ook om andere soorten devices gaan. “Bring your own” device concepten voor leerlingen maken geen onderdeel uit van deze aanbesteding. Inschrijver dient de opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen.

De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is vastgesteld op vierentwintig maanden, met als startdatum 1 juli 2023 en als einddatum 30 juni 2025. De overeenkomst kan driemaal met twaalf maanden verlengd worden. Met de inschrijver die ten opzichte van de nummer 1, als tweede in de rangorde is geëindigd, wordt een waakvlamovereenkomst gesloten. Deze aanbesteding betreft een Europese openbare aanbesteding. De opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned woensdag 11 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284793

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *