Werktuigbouwkundige en sanitaire installaties Grafisch Lyceum Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Werktuigbouwkundige en sanitaire installaties Grafisch Lyceum Rotterdam

Foto: Pexels.com

Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) is een onderwijsinstelling op het gebied van media, design en technologie. Het GLR wordt gedreven door een ambitie om kwalitatief en innovatief beroepsonderwijs te verzorgen voor studenten, bedrijven en zelfstandige professionals in de creative industry. De aan te besteden opdracht betreft installaties op de locaties aan de Heer Bokelweg 255 + 258 en aan de Stadhoudersplein 35 te Rotterdam. De opdracht is verdeeld in twee percelen. Perceel 1, de werktuigbouwkundige installaties betreffen:

 • Pompen en verdelers 
 • Regelinstallatie 
 • Luchtbehandelings-/ ventilatiekasten
 • Vervangen filters in luchtbehandelingskasten/ WTW- units/ Afzuigkasten

Perceel 2, de sanitaire installaties betreffen:

 • Drinkwaterinstallatie
 • Elektrische boilers
 • Gasboilers
 • Daken
 • Afvoeren (riool en HWA)
 • Sanitaire toestellen 
 • Toiletten 

De opdrachtnemer dient het preventieve en correctief onderhoud van alle installaties, conform de geldende voorschriften fabrikant/ leverancier uit te voeren, zodanig dat hij prestaties van de installatie kan garanderen. De inschrijver dient bij de aanbesteding zijn inschrijfbegroting te overleggen, gespecificeerd naar preventief en correctief onderhoud. Opdrachten ter vervanging of uitbreiding van installatieonderdelen zijn optioneel opgenomen in het contract. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de vervanging of uitbreiding apart aan te besteden t.b.v. de marktwerking voor het uitvoeren van deze projecten. Nieuwbouw, vernieuwbouw en renovaties van volledige gebouwen of bouwdelen vallen buiten de scope van deze opdracht. De doelstelling van de aan te besteden opdracht is, het creëren van een rechtmatig aanbesteed kanaal voor het onderhoud van werktuigbouwkundige en sanitaire installaties, waarbij de mogelijkheid bestaat kosten te beheersen. 

De omvang van de opdracht is te herleiden uit de overzichten van locaties en installaties. De omvang van de opdracht is afhankelijk van de projecten die worden uitgezet. De waarde is vooraf niet exact vast te stellen. De afgelopen jaren is bij benadering €75.000,- per jaar inclusief BTW voor preventief onderhoud uitgevoerd en circa €70.000,- per jaar inclusief BTW voor correctief onderhoud. Dit bedrag is verdeeld in €35.000,- voor werktuigbouwkundige installaties en €35.000,- voor sanitaire installaties. Het preventief onderhoud, inspecties en beheer worden uitgevoerd op basis van een resultaatsverplichting tegen een vooraf vastgesteld bedrag per jaar. De (kleine) reparatiewerkzaamheden die bij het te verrichten onderhoudswerk (zowel o.a. preventief als correctief) noodzakelijk blijken worden zonder extra verrekening uitgevoerd, voor zover de tijdsduur
van twee uur niet wordt overschreden, exclusief aanrijdtijden en voorts de materiaalkosten, gerekend, per locatie, per reparatie, niet hoger zijn dan €500,- exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer dient voor werkzaamheden, die de kosten of tijdsduur uit het voorgaande overschrijden, af te stemmen met opdrachtgever en dient hiervoor een gespecificeerde opgave van kosten aan te dragen
.

Daarnaast zijn belangrijke zaken bij de opdracht:
– Poule met vaste medewerkers ten behoeve van herkenbaarheid en kennis van locaties
– Grip op de inzet, afspraken en prestaties
– Beheersing van de kosten van correctief onderhoud
– Taken interne werkzaamheden verlagen
De aanbesteding en te sluiten overeenkomst ziet op het onderhoud van alle locaties.

De aanbesteding zal per perceel leiden tot een overeenkomst voor onbepaalde duur. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds beëindigen met een tussentijdse opzegtermijn van 6 maanden. Projecten voor uitbreiding en vervanging tot een waarde van €150.000,- exclusief btw zijn optioneel onderdeel van de opdracht. Opdrachtgever kan ervoor kiezen projecten die te kwalificeren zijn als werken onderhands aan te besteden. Projecten met een waarde hoger dan € 150.000,- exclusief btw
worden in alle gevallen separaat aanbesteed. De opdracht kan worden uitgebreid of beperkt tot het aantal installaties waarover opdrachtgever in de toekomst de onderhoudsverantwoordelijkheid draagt.

Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste Prijs/Kwaliteit verhouding.

Bron: Tenderned 19 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217237

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *