Werkplekapparatuur incl. dienstverlening IGEA-groep – Aanbestedingsnieuws

Werkplekapparatuur incl. dienstverlening IGEA-groep

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com

In het kader van de verwerving van werkplekapparatuur is in het jaar 2003 een platform opgericht genaamd ‘Initiatief Groep Europese Aanbesteding’ “IGEA”. De doelstelling van IGEA is om de samenwerking op ICT gebied tussen de verschillende deelnemers te bevorderen en daardoor inkoop- en efficiencyvoordelen te realiseren. Ten einde andere BVE-instellingen de mogelijkheid te bieden zich bij het IGEA-initiatief aan te sluiten, is besloten periodiek een Europese aanbesteding te initiëren, waarbij een (wisselende) groep van BVE-instellingen in samenwerkingsverband optreedt als initiator van de aanbesteding.
De deelnemende instellingen in deze aanbestedingsprocedure zijn: het Drenthe College, ROC Nova College, ROC Rijn IJssel, Stichting Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG), Onderwijs Groep Tilburg, Aeres Groep, ROC Nijmegen en ROC Aventus.

Binnen de diverse deelnemende rechtspersonen van opdrachtgever is een proces gaande waarbij ICT afdelingen zich meer en meer ontwikkelen tot regisseur op het gebied van advisering en levering van ICT werkplekken. Deze opdracht ziet op het vinden van een leverancier die hier uitvoering aan kan geven. De aanbesteding heeft betrekking op de verwerving van Werkplekapparatuur en aanverwante dienstverlening, door een merkonafhankelijke Leverancier, rekening houdend met educatieve inkoopcondities ten behoeve van medewerkers, waaronder docenten en studenten via het MBO-Studentenfonds
Aangezien niet iedere deelnemende rechtspersoon van opdrachtgever thans de behoefte heeft aan de verwerving van hardware via het Studentenfonds binnen deze aanbesteding, dient de hardware Studentenfonds verplicht te worden aangeboden, maar kan deze optioneel worden afgenomen. Bij de volgende deelnemende rechtspersonen van opdrachtgever bestaat thans wel de behoefte aan de verwerving van Hardware Studentenfonds binnen deze aanbesteding:
• ROC Nova College;
• ROC Rijn IJssel;
• ROC Nijmegen;
• ROC Aventus.
De overige deelnemende rechtspersonen van opdrachtgever behouden zich het recht voor om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst alsnog te besluiten gebruik te maken van de diensten van leverancier ten behoeve van de verwerving van de Hardware Studentenfonds.

De maximale opdrachtwaarde wordt vastgesteld op €18.150.000,- exclusief btw. De raming van de omvang van de opdracht is gebaseerd op de te verwachten af te nemen Werkplekapparatuur en optionele diensten gedurende de maximale looptijd van de raamovereenkomst, vermeerderd met tien procent (10%). Opdrachtgever is van plan een raamovereenkomst af te sluiten met één partij die voor deze aanbesteding de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft gedaan.  De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar met de eenzijdige mogelijkheid voor Aanbestedende dienst tot verlenging van driemaal  één jaar, op grond waarvan nadere overeenkomsten tot levering van Hardware IGEA-rechtspersoon zullen worden gesloten.

Bron: Tenderned zondag 12 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288443

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *